Μία Μεγάλη Δίκη μόλις ἀνοίγει!!!

Μία Μεγάλη Δίκη μόλις ἀνοίγει!!! Ένας ογκώδης φάκελος δικογραφίας, μόλις ολοκληρώθηκε.

Αίτηση για την λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).

Αίτημα, η διαγραφή μου ως «ασφαλισμένου» από το Ταμείο Νομικών.

Σημαία μου, η μεγάλη της «αλληλεγγύης των γενεών» κοροϊδία.

Η βαθύτερη έννοια της αλληλεγγύης των γενεών, που αποτελεί προϋπόθεση της δίκαιης (μη στρεβλής) λειτουργίας του διανεμητικού συστήματος, υπονοεί ότι οι διαχρονικά «ίδιες θυσίες», από την πλευρά των εργαζομένων, θα συνεπάγονται διαχρονικά «ίδια οφέλη» για τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που «τυγχάνει» να βρίσκεται κάποιος στην μία ή στην άλλη όχθη, προϋπόθεση που σήμερα δεν πληρείται, αφού δεν εξασφαλίζεται η υποτυπώδης αναλογία μεταξύ εισφορών και παροχών, ούτε η επαρκής διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων που σήμερα λαμβάνουν υψηλή σύνταξη σε σύγκριση με τις δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος και με τις εισφορές που κατέβαλαν, σε σχέση με αυτούς που καταβάλλουν υπέρογκες εισφορές για να λάβουν στο μέλλον συντάξεις ένδειας.


Τούτο έχει ως αποτέλεσμα οι κοινωνικοασφαλιστικοί οργανισμοί να λειτουργούν στην βάση μιας στρεβλής διαγενεακής αλληλεγγύης που στηρίζεται (αποκλειστικά) στην αρχή των τρεχουσών πληρωμών, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις , μεταξύ δε αυτών και περίπου 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο σε συνταξιούχους κάτω των 55 ετών (!), καθώς και για περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν 7.731 ευρώ από 10 συντάξεις (!) και περιπτώσεις 5 δικαιούχων που λαμβάνουν 9 συντάξεις, 46 δικαιούχων με 8 συντάξεις, 314 δικαιούχων που λαμβάνουν 7 συντάξεις, 4.014 με 6 συντάξεις, 13.288 με 5 συντάξεις, 57.004 άτομα με 4 συντάξεις, 324.563 με 3 συντάξεις και 927.953 με 2 συντάξεις, καταστάσεις που αναιρούν την αλληλεγγύη των γενεών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζουν διαχρονικά «ίδια οφέλη» για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

217 σελίδες προσφυγή.

263 σελίδες αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσφυγή.

137 σχετικά έγγραφα.

Μια μεγάλη δίκη μόλις ανοίγει.

Ἀλαμπάσης Θανάσης

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply