Τραβώντας γραμμὲς στοὺς χάρτες…

Ἡ φρίκη τῆς Λιβύης, τῆς Συρίας καὶ τῆς Οὐκρανίας εἶναι μερικὰ μόνον παραδείγματα τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον σχεδιάζονται τὰ νέα σύνορα, καταργοῦνται τὰ παλαιὰ καὶ μετατρέπονται οἱ ἄνθρωποι σὲ μάζες ποὺ μειώνονται, σταθερά, μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Τὰ παιδιὰ εἶναι ὁ κύριος στόχος τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς τὰ ἐγκλήματά τους εἶναι πλέον ἀνομολόγητα…

Ὁ στόχος εἶναι νὰ …παίξουν τὰ παιχνίδια τους, μὴ ὑπολογίζοντας τὸν ἀνθρώπινον παράγοντα καὶ μὴ σεβόμενοι τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος. Κι ὅσο κυττᾶμε πρὸς τὰ πίσω, τόσο μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία πὼς κι αὐτὸς ὁ πόλεμος, ὅπως καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, θὰ ἀφήσουν πίσω τους στάκτη, αἷμα καὶ ἐρείπια…
Κι ὅλα αὐτὰ δὲν συμβαίνουν διότι ἡ ἀνάγκη εἶναι πραγματική, ἀλλὰ διότι ἡ ἀνάγκη εἶναι πλασματικὴ καὶ κρύβει πίσω της μόνον παιχνίδια ἐξουσίας.

Ὁ ἄνθρωπος, γιὰ αὐτὰ τὰ κτήνη, εἶναι ἕνας ἀριθμός, μία κουκκίδα, ἕνα τίποτα. Γρανάζι…
Τὰ γρανάζια εἶναι ἀναλώσιμα…
Ἄρα κι ἐμεῖς… Καὶ οἱ Οὐκρανοί… Καὶ ὅλοι μας…

Ἡ πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Οὐκρανίας σήμερα εἶναι αὐτή:

Τραβώντας γραμμὲς στοὺς χάρτες...

Δὲν τὴν ὁμολογοῦμε, γιὰ τοὺς δικούς μας λόγους ὁ καθείς…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὴν Συρία… Τὸ ἴδιο συνέβη στὴν Σερβία, στὴν Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστάν…
Ἴδια ἀντίληψις, ἴδια, αὐθαίρετη χάραξις γραμμῶν, ἴδια ἀσέβεια στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο…

Ἡ Οὐκρανία εἶναι ἡ ἀρχή.
Τὰ μικροκρατία ἑτοιμάζονται… Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσουν ἀπ΄ ἔξω…
Θὰ αἰσθανθοῦμε κι ἐμεῖς στὸ πετσί μας τὴν φρίκη ποὺ σκορπίζουν… 

Ἡ εἰκόνα αὐτή, ποὺ βλέπουμε παραπάνω, ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ σταματήσῃ.
Νὰ μποροῦν οἱ λαοί, μὲ τοὺς φυσικούς τους ἡγέτες, νὰ ὁρίζουν μόνοι τους τὰ σύνορά τους καὶ νὰ προασπίζονται τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία τους, δίχως Μ.Κ.Ο., κατασκόπους καὶ πράκτορες…
Μὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ πρέπει ἐμεῖς νὰ πάρουμε τὶς ἀποφάσεις μας.
Καὶ αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις ἀπαιτοῦν, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀγνοήσουμε τὸ μικρό, γελοῖο κάποιες φορές, ἀτομικό μας συμφέρον καὶ νὰ συστρατευθοῦμε μὲ τὸν συμπολίτη μας, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε, ἀπὸ τὰ βασικά, νὰ ξαναστήνουμε τὴν Πατρίδα στὰ πόδια της.

Φιλονόη

Υ.Γ. Στὴν πραγματικότητα, ἄν καὶ ἐμεῖς βλέπουμε Η.Π.Α., Ῥωσσία, Ἡνωμένη Εὐρώπη, μόνον …«περιούσιοι» κρύβονται ἀπὸ πίσω. Μόνον!!!

εἰκόνα

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply