Τὸ χρέος εἶναι …εὐλογία!!!

Τὸ χρέος εἶναι ...εὐλογία!!!

Τὴν νέα, ἐπερχομένη, παγκόσμια ὕφεση δὲν θὰ ξέρης ἀπὸ ποῦ «νὰ τὴν πιάσῃς»!
Θὰ ἔχη μαζικὲς χρεωκοπίες κατασκευαστικῶν καὶ δανειοληπτῶν γιὰ ἀκίνητα (ναί, ξανά!).
Θὰ ἔχη μαζικὲς χρεωκοπίες πετρελαϊκῶν ἐπιχειρήσεων.
Θὰ ἔχη μαζικὲς χρεωκοπίες βιομηχανιῶν καὶ μεταποιητικῶν ἀλουμινίου, χαλκοῦ, σιδήρου, γαιανθράκων…
Θὰ ἔχη χρεωκοπίες κρατῶν καὶ κολλητῶν.
Θὰ ἔχη χρεωκοπίες χρεωκοπιῶν, ποὺ χρέωσαν χρεωκοπίες γιὰ νὰ τὶς σώσουν ἀπὸ τὴν χρεωκοπία με χρέος.

Θὰ γελάση καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι!
Καταναλῶστε, δανεισθεῖτε καὶ σταματῆστε νὰ σκέπτεστε!
Τὸ χρέος εἶναι εὐλογία!
Ὁ Κέυνς, οἱ κεντρικὲς τράπεζες καὶ οἱ κυβερνήσεις ξέρουν τὸ καλό μας!
Χρεωθεῖτε ῥὲ μ@υνιά!!!
Οὔτε ἕνα σὲντ στὴν ἄκρη, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ μέγας Κέυνς.
Ὅλα στὴν «ἀγορά» καὶ στὴν κατανάλωση.
Φᾶτε σκατὰ σὲ μία τελικὴ καὶ πληρῶστε τα!

Βᾶλτε κόσμο νὰ σκάβῃ λακοῦβες, νὰ χέζῃ καὶ νὰ τρώῃ τὰ σκατά του!
Φθάνει νὰ ὑπάρχῃ ἀπασχόλησις.
Δῶστε του καὶ πολιτικὰ χαρτονομίσματα νὰ σκουπίσῃ τὸν κῶλο του.

Ἠλίθιοι!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

 

 

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply