Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ …«αὐθόρμητες»!!!

Βρείτε τις διαφορές μεταξύ των αυθόρμητων διαδηλώσεων και αυτών που οργανώνει το σύστημα για να εξυπηρετήσει τα ξένα αφεντικά.

Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!1

Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!6 Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!2 Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!3 Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!4 Διαδηλώσεις αὐθόρμητες καὶ ...«αὐθόρμητες»!!!5

Το χρήμα ρέει άφθονο όπου θέλουν οι επικυρίαρχοι.
Πολυτελείς εκτυπώσεις σε πανό, χιλιάδες σημαίες και πανάκριβες έγχρωμες αφίσες ή πλακάτ. Επαγγελματίες γραφίστες, επαγγελματίες αφισοκολλητές κι επαγγελματίες διαδηλωτές πιάνουν δουλειά στην υπηρεσία του συστήματος.

Ο …«αυθορμητισμός» τους βρωμάει χρήμα και προδοσία από χιλιόμετρα.

Σίγμα

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply