Χίλαρυ καὶ …ξερὸ ψωμί!!!

Ὁ Eric Schmidt, Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Alphabet, μητρικὴ τῆς Google, ἐργάζεται ἀπευθείας καὶ στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τῆς Κίλλαρυ, σύμφωνα μὲ ἕνα μέμο ποὺ περιέχετο σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μέιλς ποὺ δημοσίευσε τὸ Wikileaks.

Χίλαρυ καὶ ...ξερὸ ψωμί!!!

Διακεκριμένες συνομιλίες γιὰ τὴν δημιουργία σχέσεων ποὺ νὰ δουλεύουν, μὲ ἑταιρεῖες ὅπως τὸ Facebook καὶ ἡ Apple εἶχαν ἤδη γίνη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2014, ἀναφέρει τὸ μέμο. Αὐτὸ εἶναι τοὐλάχιστον 6 μῆνες πρὶν ἡ Κίλλαρυ ἀνακοινώσῃ τὴν ὑποψηφιότητά της γιὰ πρόεδρος.

Ἔως καὶ πίπες κάνουν, ἀρκεῖ νὰ βγῇ ἡ Κίλαρυ!!!

Μαντόνα:

«Ψηφίστε Χίλαρυ καὶ θὰ σᾶς κάνω …στοματικὸ σὲξ καὶ νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι εἶμαι πολὺ καλὴ σὲ αὐτό»!

Δὲν μπορεῖτε νὰ πεῖτε… Πάντα εἶχε ποιότητα ἡ μανδάμ!!!

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply