Γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ εὐθύνονται τὰ …φουσκωτὰ σκάφη!!!

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν πώληση …φουσκωτῶν σκαφῶν στὴν Λιβύη καὶ ἔτσι ὑπολογίζει ὅτι θὰ μειώσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν λαθρομεταναστῶν!

Τὸ σκεπτικὸ εἶναι ἁπλό.
Οἱ λαθρομετανάστες ἔρχονται σὲ φουσκωτὲς βάρκες. Ἀπαγορεύω τὶς φουσκωτὲς βάρκες, ἄρα δὲν θὰ ἔλθουν λαθρομετανάστες.

Μᾶλλον νομίζουν ὅτι οἱ λαθρομετανάστες δὲν ἔρχονταν πρὶν ἐφευρεθοῦν τὰ …φουσκωτά!
Ἔχει μεγάλα σαΐνια ἐκεῖ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη!

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

 

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply