Ἡ ἀστυνόμευσις, τά ΜΑΤ κι ὁ Παπουτσής.

Πρὸ ὁλίγου ἔλαβα ὡς μήνυμα τὸ παρακάτω κείμενον:

Γιατί μαζεύονται ΜΑΤ από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα;

Τί αναμένει να συμβεί στην Αθήνα ο «ταλαντούχος» αποτυχημένος πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; Γιατί Συνέχεια

Πλήρης καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ Γερουλᾶνο!

Ὑπουργός ἀΠολιτισμοῦ: Γερουλᾶνος!

Ἀπὸ ποῦ νὰ τὸν πιάσῃς τώρα αὐτόν; Ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὸν πιάσῃς διαπιστώνεις τὴν ἀνεπάρκειά του! Ἀπὸ ὅποιαν σκοπιὰ κι ἐὰν τὸν ψάξῃς ἀνακαλύπτεις τὴν «ἐπιχειρηματικότητά» του! Καὶ μὲ ὅσην καλὴ διάθεσι κι ἐὰν προσπαθήσῃς νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃς, πέφτεις ἐπάνω σὲ τοίχους καὶ μᾶντρες!

Ἔργα καταστροφῆς κι ἀνεπαρκείας Γερουλάνου:

Συνέχεια

Αὐξανόμεθα καὶ πληθυνόμεθα!

Στὸ defencenet διαβάζω γιὰ τὴν πληθυσμιακή μας αὔξησι!

«Σε 11.305.118 άτομα, εκτιμάται ότι είχε ανέλθει την 1η Ιανουαρίου 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας, αυξημένος κατά 44.716 άτομα σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η αύξηση αυτή του πληθυσμού περίπου 0,4% όμως δεν οφείλεται στην γεννήσεις των Ελλήνων που ήταν 9.817 άτομα, αλλά στους μετανάστες 35.099 άτομα, πάντα μέσα στο χρόνο από τον Ιανουάριο του ΄09 στον Ιανουάριο του ’10….»

Συνέχεια

Κατάργησις τῆς συνθήκης τοῦ Σένγκεν; Γιατί ὄχι!

Διαβάζω στό defencenet ὅτι ὁ Γερμανός βουλευτής Günter Krings, ἰσχυρίζεται πώς ἡἙλλάς δὲν θέλει νὰ σταματήσῃ τήν λαθρομετανάστευσι! Καὶ προτείνει νὰ καταργηθῇ ἡ συνθήκη τοῦ Σέγκεν σὲ πρόσωπα προερχόμενα ἐκ τῆς Ἑλλάδος!

Μίαν στιγμή κύριεGünter Kringsμας!

1ον. Ὅταν λές Ἑλλάς, τί ἀκριβῶς ἐννοεῖς; Γιατί Ἑλλάς σίγουρα δὲν εἶναι ὅλα αὐτά τά περίεργα ἀνθρωπάρια πού ξεπουλοῦν τήν χώρα μας!

Συνέχεια

Ἡ ἐπανάστασις τοῦ ’21 ἐληξε;

Πρὸ 190 περίπου ἐτῶν ἐτοῦτος ὁ τόπος ἐβίωσε μίαν Ἐπανάστασι.

Μία μεγίστη κίνησις κατὰ τῆς ἀθλιοτέρας κατοχῆς πού ἐβίωσαν ἂνθρωποι…..

Τόσο ἀθλίας καὶ ἀπανθρώπου, ποὺ σήμερα 190 χρόνια μετὰ, ἀκόμη ὑπάρχουν σκιές της στὴν ζωή μας!

Κάποιοι ἐπίστευσαν πὼς πράγματι ἒφθασε ἡ ἀπελευθέρωσις. Κι ἒδωσαν τὰ πάντα!

Συνέχεια

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;

Διαβάζοντας τίς σκέψεις τοῦ Ἀναρμοδίου (Τό καθεστῶς φαίνεται νά ἐπιζητᾶ τήν λαϊκή ἐξέγερσι. Γιατί;), ἀπεφάσισα νά καταθέσω καί τίς δικές μου, οἱ ὁποῖες μὲ βασανίζουν ἐδῶ καὶ κάποιους μῆνες. Ὂχι μόνον γιά νά γίνῃ διάλογος καί νά δοθοῦν ἀφορμές γιά προβληματισμούς!

Βαθύτερός μου στόχος εἶναι ἡ δράσις καί ὁ συντονισμός ὃσων ἀκόμη νοιάζονται καί σκέπτονται! Συνέχεια