Ἡ ἀστυνόμευσις, τά ΜΑΤ κι ὁ Παπουτσής.

Πρὸ ὁλίγου ἔλαβα ὡς μήνυμα τὸ παρακάτω κείμενον:

Γιατί μαζεύονται ΜΑΤ από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα;

Τί αναμένει να συμβεί στην Αθήνα ο «ταλαντούχος» αποτυχημένος πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; Γιατί Συνέχεια

Κι ἐὰν ὁ Δαρβίνος δὲν ἤξερε;

Ἤξερε; Θεωρῶ ἀδύνατον νὰ ἤξερε…

Ὅλη ἡ θεωρία τῆς «ἐπιστήμης» ἐξελίξεως εἶναι ἕνα ἀπίστευτο μαγείρεμα ἀπὸ ὑποθέσεις, εὐσεβεῖς πόθους καὶ ἐκτιμήσεις. 

Τὸ σημείωμα τῆς Λιάνας, ποὺ μοῦ ἔστειλε τὸ παρακάτω, γράφει:

Ἐπίσης, συμφώνως μὲ τὸν Ervin Laszlo, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ Νέα Ἐπιστήμη καὶ τὸ Ἀκασικὸ (αἰθερικὸ δηλαδὴ) πεδίο», ἐκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ:

«Τὸ ἀρχέγονο κενὸ διαμορφώνει πληροφοριακῶς τὴν ἐξέλιξι, συνεπῶς τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι σχεδιασμὸς ἢ ἐξέλιξις ἀλλὰ σχεδιασμὸς γιὰ ἐξέλιξι. 
Ἡ σπορὰ τῆς ζωῆς ἐπάνω στὴν Γῆ δὲν ἦταν βιολογική, ἀλλὰ διά-πληροφοριακὴ καὶ ἡ ἐξέλιξίς της συνεχίζει νὰ διαμορφώνεται πληροφοριακῶς ἀπὸ τὴν ζωή, ὅπου κι ἐὰν ὑπάρχῃ στὸ σῦμπαν…»

Λιάνα

Συνέχεια

Τὸ Alpine καὶ τὰ πτυχία μαϊμοῦδες!!!

Σήμερα κάποιοι θὰ θυμώσουν μὲ τὴν ἀνάρτησι. Δυστυχῶς, εἶμαι γνώστης ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια. Κάποια ὀνόματα τὰ γνώριζα καὶ κάποια ὄχι.

Σᾶς παρουσιάζω τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔλαβα σὲ μήνυμα ἀπὸ φίλο σήμερα καὶ τὰ συμπεράσματα δικά σας.

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΣΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΤΑΥΡΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ
( ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ALPINE ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Πλήρης καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ Γερουλᾶνο!

Ὑπουργός ἀΠολιτισμοῦ: Γερουλᾶνος!

Ἀπὸ ποῦ νὰ τὸν πιάσῃς τώρα αὐτόν; Ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὸν πιάσῃς διαπιστώνεις τὴν ἀνεπάρκειά του! Ἀπὸ ὅποιαν σκοπιὰ κι ἐὰν τὸν ψάξῃς ἀνακαλύπτεις τὴν «ἐπιχειρηματικότητά» του! Καὶ μὲ ὅσην καλὴ διάθεσι κι ἐὰν προσπαθήσῃς νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃς, πέφτεις ἐπάνω σὲ τοίχους καὶ μᾶντρες!

Ἔργα καταστροφῆς κι ἀνεπαρκείας Γερουλάνου:

Συνέχεια

Αὐξανόμεθα καὶ πληθυνόμεθα!

Στὸ defencenet διαβάζω γιὰ τὴν πληθυσμιακή μας αὔξησι!

«Σε 11.305.118 άτομα, εκτιμάται ότι είχε ανέλθει την 1η Ιανουαρίου 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας, αυξημένος κατά 44.716 άτομα σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η αύξηση αυτή του πληθυσμού περίπου 0,4% όμως δεν οφείλεται στην γεννήσεις των Ελλήνων που ήταν 9.817 άτομα, αλλά στους μετανάστες 35.099 άτομα, πάντα μέσα στο χρόνο από τον Ιανουάριο του ΄09 στον Ιανουάριο του ’10….»

Συνέχεια

Κατάργησις τῆς συνθήκης τοῦ Σένγκεν; Γιατί ὄχι!

Διαβάζω στό defencenet ὅτι ὁ Γερμανός βουλευτής Günter Krings, ἰσχυρίζεται πώς ἡἙλλάς δὲν θέλει νὰ σταματήσῃ τήν λαθρομετανάστευσι! Καὶ προτείνει νὰ καταργηθῇ ἡ συνθήκη τοῦ Σέγκεν σὲ πρόσωπα προερχόμενα ἐκ τῆς Ἑλλάδος!

Μίαν στιγμή κύριεGünter Kringsμας!

1ον. Ὅταν λές Ἑλλάς, τί ἀκριβῶς ἐννοεῖς; Γιατί Ἑλλάς σίγουρα δὲν εἶναι ὅλα αὐτά τά περίεργα ἀνθρωπάρια πού ξεπουλοῦν τήν χώρα μας!

Συνέχεια