Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ πῶς μέσα στὸ μέγα αὐτὸ πλῆθος, πολλαπλάσιο ἄλλων κι ἄλλων, εἶδαν …φῶς τὰ γνωστὰ πρακτόρια καὶ παρεισέφρησαν γιὰ νὰ διαλύσουν, κυρίως τρομοκρατώντας, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔσπευσαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν μερικοὶ ἔμπειροι καὶ καλοπληρωμένοι πρακτορίσκοι, ἀλλὰ νά… Ἦταν πάρα πάρα πάρα πολὺς ὁ κόσμος γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸ κάνουν τόσο εὔκολα, δίχως παρατράγουδα καὶ δίχως νὰ ἐκτεθοῦν μά, κυρίως, δίχως μαρτυρίες σαφεῖς.
Πρὸς τοῦτον καὶ σήμερα ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ μπορέσω, κατὰ κάποιον τρόπο, νὰ προσθέσω μίαν νότα συνδυαστικῆς πληροφορίας, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε, σὲ κάποιον βαθμό, τὸ ἐὰν ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρο τὸ ἔστησαν μόνα τους τὰ ἐγχώρια καθάρματα ἢ μαζὺ μὲ τὰ εἰσαγώμενα φιλαράκια τους.

Συνέχεια

Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

Κάποιαν στιγμή, τὸ 2010, μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στοὺς «μηχανισμοὺς στηρίξεως» (βλέπε καὶ κεκαλυμμένους μηχανισμοὺς ἐπισήμου ἐλέγχου ἤ, ἄλλως, μνημόνια) ξεκίνησε ἕνας ὀρυμαγδὸς δηλώσεων, «ἀντιδράσεων» καὶ κάθε μορφῆς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν (κινημάτων), γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα, ἀπολύτως μεθοδευμένη, μορφὴ σκλαβιᾶς. Ἐκεῖ ἦταν, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔβλεπαν (καὶ βλέπουν) ἤ ἤθελαν νὰ βλέπουν (γιὰ τοὺς προσωπικούς τους λόγους, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως γιὰ τὸ καλό μας), τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα ἐπιδερμικῶς, ἑστίαζαν (κι ἑστιάζουν) μόνον στὴν μερικὴ πλαστότητα τοῦ «χρέους» καὶ  οὐδέποτε στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τοῦ κράτους ἤ στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τῶν νόμων ποὺ τὸ δομοῦν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται ὡς κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε. Ὅλοι αὐτοί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, δουλεύουν μόνον γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἔμμεσο νομιμοποίησιν τοῦ τόκου, ποὺ οὐδὲ ἕνα Σύνταγμα παγκοσμίως ἀναφέρει. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέρονται ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον στὴν ἀνάγκη (ἢ μή) ὑπάρξεως τῶν μνημονίων, ὑπερασπίζονται στὴν πραγματικότητα τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς μηχανισμούς τους. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ «χρέος» ὡς πρόβλημα, ἀρνοῦνται νὰ ἐμβαθύνουν καὶ  νὰ ἀναλύσουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἴτε διότι ἀρέσκονται σὲ ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές, εἴτε διότι εἶναι ἐντεταλμένοι πράκτορες. Συνέχεια

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ὁμιλητές!!!

Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ (ἐπίσημοι) διοργανωτές…

Ὁ ἐπίσημος κατάλογος τῶν ὁμιλητῶν ἀναφέρεται σὲ ἄλλους, τελείως διαφορετικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς …ἐπισήμους. Ἀναφέρεται ἡ Νίνα Γκατζούλη (συντονίστρια Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου), ὁ Γεώργιος Τάτσιος (Πρόεδρος Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Μακεδόνων) καὶ ὁ Μιχάλης Πατσίκας (συντονιστής).
Ἔως ἐδῶ καλῶς.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως, ἔως τὸ νὰ μᾶς φορτώσουν τὸ κάθε «εἰδωλο» ἔχουμε πολλὲς ἀποστάσεις…
Συνέχεια

Δημοσιοκαφρικὲς σπορὲς διχαστικῶν ζιζανίων κι ἄλλες ἀλητείες

Πρὸ καιροῦ δύο ἀξιωματικοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπεφάσισαν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν στρατόπεδα συγκεντρώσεως λαθρομεταναστῶν (ἐντὸς τῶν ὁποίων φιλοξενεῖται, γιὰ τοὺς τύπους, ἔως τὸ πολὺ 5% προσφύγων). Καί, κατ’ ἐμέ, ὀρθῶς τὸ ἔπραξαν, διότι ὁ στρατὸς μίας χώρας ὑπάρχει γιὰ νὰ ἐξυπηρετῇ ἐθνικὲς ὑποθέσεις κι ὄχι γιὰ νὰ ἐξυπηρετῇ Μ.Κ.Ο. διεθνῶν συμφερόντων. Αὐτονόητον ὅμως σήμερα φαίνεται, σὲ μίαν χώρα ποὺ βασιλεύει ὁ πSoros, τὰ πρακτοράκια καὶ τὰ τσιράκια του, νὰ ὑπάρξουν διώξεις κι ἀπειλὲς κατὰ αὐτῶν τῶν ἀξιωματικῶν. Μία πρώτη γεύσις αὐτῶν τῶν διώξεων ἦταν ἡ δίκη τους πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὴν ὁποίαν διαβάσαμε:
Συνέχεια

Δὲν εἶναι …νεοσωτὴρ ὁ Καζάκης!!!

Δὲν εἶναι ...νεοσωτὴρ ὁ Καζάκης!!!6Περὶ Ε.ΠΑ.Μ….
…καὶ ἄλλων Ἀνεκδότων γιὰ «μέτωπα» καὶ «ἐπαναστάσεις» ἀπό….. τὰ ἕδρανα τῆς «βουλῆς» ὅπου φιλοδοξῶμεν νὰ εἰσέλθομεν….

Βλέπω ὅτι κάποιοι ἀποκαλοῦν τὸν Καζάκη ὡς «χαζάκη»…

Μία τόση δὰ λεπτομέρεια: ὁ «χαζάκης» δὲν εἶναι διόλου «χαζάκης»….
Ὁ Καζάκης καὶ ἡ μόνιμη «ἡγετικὴ ὁμάς» τοῦ Ε.ΠΑ.Μ. ἠταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ Ὕπουλα Ἐργαλεῖα τοῦ Συστήματος… Συνέχεια

Ὑπόδειγμα διχαστικῆς ῥητορικῆς.

Θαυμάστε στο παρακάτω κείμενο τον πραγματικό και ουσιαστικό ρόλο του κέντρου αποφάσεων κάποιων δήθεν φιλοκοινωνικών κομμάτων.
Αντί στις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα μας να προτείνουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση, χύνουν ποταμούς δηλητηρίου μέσα από μια κλασσική αριστερίστικη υστερία έτσι ώστε μέσα από απεργίες και συγκεντρώσεις να προκαλέσουν βίαιη εξέγερση και αφανισμό των Ελλήνων.
Μήπως δεν άκουσαν ή  μήπως δεν αντιλαμβάνονται το ότι καλλιεργείται εμφύλιος πόλεμος ; Τόσο βλάκες είναι πιά ;
Το ίδιο ισχύει και για το άλλο άκρο –όργανο του ιδίου αφεντικού- που ακολουθεί τυφλά τις διαταγές μιας ολιγάριθμης στρατοκρατικής συμμορίας
που εκμεταλλεύεται τον πατριωτισμό και το Εθνικό φρόνημα των Ελλήνων.
Ας κατανοήσουμε οι Έλληνες τι μας κάνουν,  έστω και την ύστατη στιγμή. Συνέχεια