Λαός (πάντα) ἐχθρός ἤ λαός (πάντα) συνεργός;

Ἐχθρός εἶναι ὁ Λαός;
Συνεργός εἶναι ὁ Λαός;
Τί ἰσχύει; Πότε καί Ποῦ;

Συνέχεια

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἠθοποιός…

…ἀλλὰ δὲν εἶναι, ἐφ΄ ὅσον δὲν ποιεῖ ἦθος. Πρὸς τοῦτον καὶ παραμένει, κατὰ ἕνα μέρος, σκέτος ὑποκριτής…

Καί τί εἶναι;
Μακάρι καὶ νὰ ἤξερε…
Ὑποτακτικὸς εἶναι… Πραιτωριανὸς εἶναι… Ἀμόρφωτος εἶναι… Παπαγάλος εἶναι… Μιμητισμοὺς κάνει… Ἀπαίδευτος παραμένει…
…ἀλλὰ τυγχάνει νὰ διαθέτῃ κάποιαν ἀξιοπρεπὴ (ἢ καὶ  ὡραία) ἐμφάνισιν, ἐκ παραλλήλου μὲ κάποιο ὑποκριτικὸ τάλαντον. Ἔως ἐκεῖ… Συνέχεια

Θυσία ὁ Φλῶρος καί σέ τί;

Ἐδῶ καὶ κάποιες ἡμέρες διαβάζουμε τόσα πολλὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ Ἀριστείδου Φλώρου, ποὺ καταλήγουμε νὰ πιστεύουμε, ὡς φυσικὸν ἐπόμενον τῶν ἐξελίξεων, πὼς τὸ ἄτομον ἐπέτυχε ἀτυχῶς (καί, καταληκτικῶς εἰς βάρος του), νὰ «κινήσῃ» (προσωρινῶς) τὸν γνωστὸ μηχανισμὸ τῆς διαπλοκῆς, τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ τῆς παραδικαστικῆς μαφίας. Μάλιστα, ἐντὸς μόλις ἐλαχίστων εἰκοσιτετραώρων ὄχι μόνον ἐπέτυχε τὴν ἀποφυλάκισίν του, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, κατόπιν τοῦ σάλου καὶ τῆς ἀναστατώσεως, ἐμπλεκόμενος ἰατρὸς παρεδέχθη πὼς ναὶ μὲν ἔκανε πλαστογραφία, ἀλλὰ τὸ ἔπραξε γιὰ …συναισθηματικοὺς λόγους καὶ ὄχι γιὰ οἰκονομικούς!!! Συνέχεια

Ζήτω ἡ …δουλεία τῆς Κυριακῆς!!!

Πρὸ καὶ μετὰ ἀναλήψεως κυβερνητικῶν θέσεων…

Συνέχεια

Βαρουφακικές …«σωτηρίες»;

Θὰ γέλαγα, ἐὰν δὲν ἤμουν τόσο, μὰ τόσο, νευριασμένος.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πληρώθηκε μὲ ἕνα (1) ἑκατομύριο εὐρώ, μὰ κι ἀκόμη πληρώνεται ὡς σύμβουλος, γιὰ νὰ μᾶς πῇ ὅτι θὰ ἐδινε στοὺς στενοὺς δημοσίους ὑπαλλάλους κοντὰ στὸ χιλιάρικο (ἐτησίως) σὲ κουπόνια, γιὰ νὰ πληρώσουν τὴν ἐφορία καὶ κάποιο …στραβὸ ἔξοδο σὲ σοῦπερ μάρκετ!!!
Σὲ ἀνθρώπους δηλαδὴ ποὺ ἤδη παρακρατεῖται ἡ ἐφορία.
Συνέχεια

Ὥρα Ἐθνοσυνελεύσεως κι ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος;

Ἡ ἔρευνα, σὲ κάποιο τμῆμα της, ἀπὸ φίλους διαδικτυακοὺς καὶ πραγματικούς, ποὺ ἐπεκτάθη κατὰ τὶ ἀπὸ τὴν σελίδα μας καὶ ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἐπισήμως προωθεῖται, ἰδίως ἐντὸς τῆς σημερινῆς τραπεζικῆς δικτατορίας τῶν μνημονίων.
Κύριος στόχος φυσικὰ ἡ ὁριστικὴ ἀθώωσις τῶν σαπροφύτων, ἡ ἐπὶ πλέον ἀδειοδότησίς τους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς γενοκτονίας μας καί, τελικῶς, ἡ ἀπόλυτος δουλοποίησίς μας.
Διότι τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ, δὲν εἶναι οἰκονομικό, ἀλλὰ πολιτικό.
Κοινῶς τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι στὸ ἐὰν ὑπάρχουν μνημόνια ἢ ὄχι, ἀλλὰ στὸ τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὰ φέρνει, τὰ ἐπιβάλλει ὡς …νομότυπα καί, σταδιακῶς μετατρέπει ἐμᾶς, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας σὲ δούλους μὲ σφραγίδα. Συνέχεια