Ὑποχρεωτικὸ «δάνειο» ποὺ εἶναι πλήρως ἀπαιτητό!!!

Σὰν σήμερα, τὸ 1942, στὴν δημοσιονομικὴ Συνδιάσκεψη Γερμανίας καὶ Ἰταλίας στὴν Ῥώμη, γιὰ τὴν πολεμικὴ οἰκονομία, ἀπεφασίσθη ἡ Ἑλλὰς νὰ καλύπτῃ τὰ ἔξοδα τῶν Στρατῶν Κατοχῆς στὴν Ἐπικράτειά της, ἔως τοῦ ποσοῦ τοῦ 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμῶν μηνιαίως καὶ τὸ ὑπερβάλον ποσὸ νὰ ἀναγνωρίζεται ὡς δάνειον τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἰταλία (Ἀναγκαστικὸ Δάνειον).

Ἀγαπητοί μου… Ὁλόκληρο εἶναι ἀπαιτητό!!!

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

 

 

Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;

Ὅ,τι εἶναι, εἶναι.
Ἁπλῶς γιὰ νὰ μπορῇς νὰ τὴν πάρῃς, ἐὰν τὸ παίζῃς κυβέρνησις, πρέπει καὶ νὰ θέλῃς…
…ἤ, ὀρθότερα, νὰ σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ἐντολοδότες σου.

Ἔχουμε λοιπὸν δύο δηλώσεις, σὲ μέσον δικτυώσεως, τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ καὶ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ καταγράφουν αὐτὸ ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ συμβῇ. Ὄχι αὐτὸ ποὺ θέλει, αὐτὸ ποὺ πρέπει…
Δῆλα δὴ καροτάκια, ἐλπίδες, «θά, θά, θά… θέλαμε, ἐὰν θέλαμε…» ἀλλὰ ἀπὸ πράξεις τελικῶς ἀναπαραγωγὴ τῶν πρώην ἀντιμνημονιακῶν ποὺ μετηλλάχθησαν σὲ μνημονιακούς:Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;2Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;1

Ἐδῶ σὲ θέλω λοιπὸν …«κάβουρά…
Τολμᾶς νά πῇς «ὄχι» στούς ΠΛΑΣΤΟΥΣ  ἐντολοδότες σου καί νά ἐργαστῇς ὑπέρ τῶν πραγματικῶν ἐντολοδοτῶν σου, πού εἶναι ὁ λαός;
Δὲν τολμᾶς…
Ἐὰν κι ὅταν τολμήσῃς, τότε θὰ μᾶς βρῆς δίπλα σου.
Ὅσο προσκυνᾶς καὶ συμπαρασύρεις ἑκατομμύρια Ἕλληνες στὴν δουλοποίησιν, τόσο θὰ φτύνουμε ἀπὸ ἀπέναντι!

Κατανοητόν;

Φιλονόη

ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.