Προστατευμένο/-α: Διαδρομὴ ποὺ ἔφθασε στὸ τέλος της…

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος οἱ ΚΛΙΚοσυλλέκτες…

Σὲ ἕνα ἄρθρον τοῦ «ΙΧΝΟΣ», ἀπὸ τὸ 2013 (ποὺ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ), σχετικῶς μὲ ἕναν ὀθωμανικὸ φόρο γιὰ τὴν «καμινάδα» (θεωρητικῶς καὶ μόνον) θὰ πατοῦσαν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες γιὰ νὰ ἀπαγορεύσουν τήν, σχετικῶς, φθηνὴ αὐτὴν λύσιν, ἀπὸ τὶς πιθανὲς δυνατότητες θερμάνσεως, ἰδίως σὲ ἀστικὰ περιβάλλοντα. Ἡ ἐν λόγῳ ἄποψις ἔχει σαφῶς ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα, ἐὰν ἐπιπροσθέτως συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη στὴν Βουλγαρία κάτι τέτοιο συνέβη.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις, στὴν γείτονα, ἐλήφθη γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία, σχετικῶς μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν ῥύπων. Σὲ αὐτὴν διαβάζαμε τὰ ἐξῆς:

«…Η Βουλγαρία στην προσπάθειά της να εναρμονισθεί με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προετοιμάζεται για την απαγόρευση από το 2016 την καύση ξύλου και άνθρακα για θέρμανση χώρων είτε με θερμάστρες είτε με τζάκια.
Μελλοντικά, ενδέχεται να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ειδικών πλίνθων θερμάνσεως με βιομάζα, σύμφωνα με το βουλγαρικό Νοβίνιτε.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό (ή καινοτομία) της ΕΕ, θα πλήξει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες, επειδή το κόστος της θερμάνσεως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 50 τοις εκατό.»

Στὸ θέμα μας τώρα. Ἐπαγγελματίες ΚΛΙΚαδόροι ἔβαλαν τὰ μεγάλα μέσα γιὰ νὰ αὐξήσουν ἐπισκεψιμότητες καὶ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ ἁπλᾶ …κολπάκια. Κι ἔτσι εἴδαμε τὸ «PRONEWS» νὰ …ἐπαναφέρῃ (κλεμμένο Ὡς γνωστόν, δίχως πηγές) ἄρθρον τοῦ 2013 μὲ μίαν μικρὰ …περεμβασούλα!!!

Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι (πρὸς ὥρας) ἔσπευσαν νὰ ἀναπαράξουν τὰ κολπάκια τῶν παραπάνω ΚΛΙΚοσυλλεκτῶν καί, ἀκόμη εὐτυχέστερα, κάποιοι ἔσπευσαν νὰ διορθώσουν ἄμεσα.

Τί συμβαίνει;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕναν γενικὸ πανικὸ ποὺ τοῦς ἀρέσει νὰ διασπείρουν.
Συνήθεις συμπεριφορὲς σὲ κάτι τέτοιους τύπους ποὺ πληρώνονται μὲ τὸ …κομμάτι!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐὰν τώρα συνυπολογίσουμε φυσικὰ τὶς πρόσφατες ἐξαγγελίες ἐκείνης τῆς ἑταιρείας ποὺ καταπιάνεται, λέει, μὲ τὴν ὑγεία μας καί, λέει πώς, ἀντιμετωπίζει τοὺς καρκίνους, ἡ ὁποία ἐξ  αἴφνης ἀφυπνίσθη ἀπὸ βαθὺ λήθαργο, τότε μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε συσχετισμούς.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ ἑστιάζει μόνον στὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συμπτωμάτων, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται ἅπαξ κι ἐκδηλωθοῦν, ἀλλὰ ὄχι στὰ αἴτια δημιουργίας τῶν συμπτωμάτων.
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ οὐδέποτε ἐνασχολήθη μὲ τὶς μολύνσεις τῶν ὑδάτων, τὰ βαρέα μέταλλα ποὺ ἀνιχνεύονται κατὰ καιροὺς στὴν τροφή μας (ἔως ἀκόμη καὶ στὰ βρεφικὰ γάλατα!!!), στὰ πόσιμα ὕδατα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες, στοὺς ἀμετρήτους ψεκασμοὺς μὲ σκευάσματα 
(κυρίως τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ) κάθε εἴδους, ποὺ ἀδιακρίτως καὶ δίχως μέτρο  καταστρέφουν ὅ,τι τρῶμε, πίνουμε καὶ εἰσπνέουμε, ἐφ΄ ὅσον χρησιμοποιῶνται σὲ ὁποιοδήποτε στάδιον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος, δηλητηριάζοντας ἐδάφη, ἀέρα καὶ τροφές, ἀνθρώπους, ζῶα καὶ φυτά.

Πρόκειται ἐπίσης γιὰ τὴν αὐτὴν ἑταιρεία ποὺ ἀγνοεῖ κάθε εἴδους ἔρευνα καὶ μελέτη γιὰ τὰ διάφορα σωματίδια ποὺ αἰωροῦνται, γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως, στὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὁποία δὲν προέρχονται ἀπαραιτήτως ἀπὸ τὰ καυσαέρια, ἢ ἀπὸ τὰ καυσόξυλα, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε λογῆς παράλογο χρῆσιν, κυρίως (πολυεθνικὴ) βιομηχανική, ἀλλὰ ποὺ συνδέονται ἄμεσα, κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις σοβαρῶν ἐρευνητῶν μὲ τὶς πλεῖστες ἀσθένειες. Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναρωτηθῆ γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὶς Σκουριὲς καὶ γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ καταγγέλλουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, περὶ αὐξήσεως τῶν καρκίνων τους, σχετίζονται μὲ τὶς ἐξορύξεις καὶ τὰ ὑλικὰ ποὺ χρησιμοποιῶνται. Οὔτε κατεπιάσθη μὲ τὸ ἐὰν οἱ ἴδιες οἱ συσκευασίες τῶν τροφίμων εἶναι ἀσφαλεῖς γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀκτινοβολίας κινητῶν, ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καὶ γενικότερα πομπῶν ἀκτινοβολίας, ἀλλὰ ἐξ αἴφνης βγῆκε ἀπὸ τὴν ἀφάνειά της καὶ ἐσήμανε «κώδωνες κινδύνου».
Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ ποῦμε πὼς ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ ἕναν βαθὺ λήθαργο. Κι αὐτὸ διότι ἔως τώρα τὰ αἴτια τῶν καρκίνων δὲν τὴν ἀπησχόλησαν σοβαρὰ (πλὴν αὐτῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς γνωστὲς εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὰ καυσόξυλα), ἐνᾦ ἤδη διαπιστώνουμε πώς, ἐπισήμως καὶ σὲ ἐπίπεδον μεγάλης ἐκτάσεως τῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ, ἦταν ἀπούσα. Γιατί ὅμως ἦταν ἀπούσα σέ ὅλα τά ἄλλα;  Εἶναι σοβαρότερον ὅλων τά καυσόξυλα ἤ ὄχι; .

Γενικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες μάθαμε πολλά, μὰ τὰ καλλίτερα ὅλων ἦσαν αὐτὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὰ καυσόξυλα. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τὰ καυσόξυλα εἶναι ἀθῷα, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι ὡς ἀπολύτως καταχρηστικὴ τὴν παρέμβασιν τῶν ἐν λόγῳ εἰδικῶν, ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσω τὴν σιωπή τους σὲ ἀμέτρητα ἄλλα περιστατικά, γιὰ τὰ ὁποία θὰ εἶχαν σοβαροτέρους ἀφορμὲς κι αἰτίες καὶ λόγους νὰ παρέμβουν.
Ἄλλως τε, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ ὑλικὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ φύσις ἐπετύγχανε, στοιχειωδῶς, νὰ θερμανθῇ, ἀλλὰ δὲν μάθαμε, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καταγραφές, πὼς ὅστις ἐχρησιμοποίη καυσόξυλα αὐτομάτως συνυπέγραφε τὸν θάνατό του ἀπὸ καρκίνο. Ἐὰν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόγονοι, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου, ἐπέτυχαν νὰ ἐπιβιώσουν, δίχως νὰ ἀσθενήσουν, τόσους αἰῶνες, τότε τί λησμονεῖ νά μᾶς πῇ ἠ ἐν λόγῳ ἐταιρεία; Ἔ;

Χάθηκε «τζάμπα» τό παλληκάρι;

Διαβάζοντας γιὰ τὴν δολοφονία (διότι ἐγὼ ἔτσι τὴν ἀντιλαμβάνομαι) τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπεφάσισα λίγο νὰ …σκαλίσω τὰ ὅσα ἔχουν εἰπωθῆ καὶ γραφῆ. Καὶ εἶναι πολλά. Πάρα πολλά. Ἰδίως αὐτὰ ποὺ σκοπεύουν νὰ τὸν παρουσιάσουν ὡς παρανοϊκό, ἀκραῖο (σὲ αὐτοκτονικὰ ὅρια) καί, ἰδίως, θεοπάλαβο ἔως καὶ παραβατικό. Κι αὐτὸ δὲν εἶναι μόνον ἔργο τῆς γείτονος ἀλλὰ καὶ τῶν …«δικῶν μας» Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἠδη, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε, ἔσπευσαν νὰ «σκαλίσουν» τὸ παρελθόν του γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσουν πὼς ἦταν μέσα σὲ συλλυφθέντες γιὰ ναρκωτικά. Τὸ ἐὰν κατεδικάσθη (λόγῳ αὐτῆς τῆς συλλήψεως) ἢ τὸ ἐὰν ἀθῳώθη δὲν ἀναφέρεται φυσικά.

Συνέχεια

Λεμπιδάκης, Παγκρήτιος τράπεζα καὶ Σάλλας

Ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ Μιχάλη Λεμπιδάκη ἀπησχόλησε γιὰ μῆνες τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, τὸν Τῦπο ἀλλὰ πολὺ περισσότερο τὴν ἰδίαν τὴν οἰκογένεια Λεμπιδάκη. Συχνὰ ἄλλως τὲ διαβάζαμε γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἀπαγωγέων, τὰ capital control, τὴν προσπάθεια τῆς οἰκογενείας νὰ συγκεντρώσῃ τὸ ποσὸν ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀπαγωγεῖς, τὴν δυσκινησία ποὺ προκαλοῦσαν ἀλλὰ καὶ διάφορα ἄλλα, ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς ἦσαν ἀερολογίες, ἴσα γιὰ νὰ «γεμίσουν» τὴν ἀρθρογραφία.

Συνέχεια

Ζήτω ἡ τρομοκρατία!!! Ζήτω ἡ φίμωσις!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες παρακολουθῶ (μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον θὰ ἔλεγα) τὰ τεκταινόμενα γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν Μουρούτη, ποὺ ἂν καὶ δόκτωρ, τελικῶς δὲν ἦταν ἰατρὸς (κατὰ δική του ὁμολογία, ἐκ τῶν ὑστέρων ὅμως!) Συνέχεια

Ὥρα γιὰ …τρολιές!!!

Ὥρα γιὰ τρολιά…

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία, «παρελαύνει» ἀπὸ ἀντὶ-προχθὲς στὸ διαδίκτυον.
Ἐχθές, μοῦ ἐζητήθη νὰ τὴν σχολιάσω. Συνέχεια