Φάρος Ἀλεξανδρινὸς

Ὅτε ἡ ἐν Αἰγυπτίοις βασιλεία τοῦ Πτολεμαίου τοῦ δευτέρου ἐγένετο, ὅς καὶ φιλάδελφος ἐπεκλήθη, ὁ λίαν πεφημισμένος φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπὶ σμικρᾶς τινος νήσου ᾠκοδομήθη. Ὁ Σώστρατος ὁ Κνίδιος, ἀρχιτέκτων ὤν, τὸν φάρον τόνδε, ἀμφὶ τὸ 250, ὑπὲρ τὰ ἑκατὸ μέτρα καθ’ ὕψος ἐποίησεν. Οὐκ ἔτι ἴσμεν, εἰ καὶ βουλόμεθα εἰδέναι, πως τὸ φῶς τοῦ φάρου ἐγένετο. Ἐν τοῖς ἑπτὰ θαυμαζομένοις ἔργοις καὶ ὁ φάρος ὅδε ἦν. Συνέχεια

10η πρὸς 11η Ἰουνίου 323 παχ. Τὸ τέλος.

Οἱ πολλὲς διοικητικὲς φροντίδες, οἱ κόποι, οἱ τραυματισμοὶ καὶ τελευταία ὁ θάνατος τοῦ πιὸ στενοῦ του φίλου, Ἠφαιστίωνος, τοῦ ἔφθειραν τὴν ὑγεία. Ὁ Ἀλέξανδρος ἀῤῥώστησε βαρειὰ καὶ στὶς 10 πρὸς 11 Ἰουνίου τοῦ 323 π.Χ. ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὴν Βαβυλῶνα, στὸ παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσορος Β’, σὲ ἡλικία μόλις 32 ἐτῶν καὶ 11 μηνῶν. Συνέχεια

Τὰ μεταξωτά…

Τὸ μεταξωτὸ ὕφασμα λέγεται ὅτι εἰσήχθῃ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μὲ τὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἐπιθυμῶντας νὰ διαλευκάνῃ τὸ μυστικὸ τῆς παραγωγῆς τοῦ μεταξιοῦ, ἔστειλε κουκούλια στὸν δάσκαλό του, τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος, εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, ποὺ ἀναφέρει τὸν μεταξοσκώληκα, περιγράφοντάς τον ὡς ἕνα εἶδος «σκώληκος μεγάλου»:

Συνέχεια

Ἡ Νίκη προσφέρει στὸν Ἀλέξανδρο τὴν περικεφαλαία.

Χρυσό μετάλλιο μὲ ἀπεικόνιση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου: Ἑλληνικό, Μακεδονία, 218-246 μ.Χ.

Ἡ θεὰ Νίκη κρατᾶ – προσφέρει στὸν Ἀλέξανδρο τὴν περικεφαλαίαν, ἐνῷ ἡ ἀσπὶς δείχνει Ἕλληνα πολεμιστὴ νὰ νικᾷ μία Ἀμαζόνα. Δὲν μπορῶ νὰ μὴν συσχετίσῳ τὴν εἰκόνα τῆς ἀσπίδος μὲ τὸν θάνατον τῆς Ἀμαζόνας Συνέχεια

Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Ἀχιλλεύς.

Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Ἀχιλλεύς.

Δακτυλιόλιθος ἀπὸ ἡμιπολύτιμο λίθο, 1ος αἰ. μ.Χ., Ἐθνικό Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, Νάπολη.

Στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου διακρίνουμε στοιχεῖα τῆς καταγωγῆς του. Συνέχεια