Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος συνετελέσθη στὴν Ἀμφίπολιν

Χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον, Ἀμφίπολις καὶ Διόνυσος-Ζαγρεὺς

Συνέχεια

Βαρβαρότερος …Ἀλάριχος τὸ Ὑπουργεῖον ἀ-Πολιτισμοῦ

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν περάση πολλῶν εἰδῶν …ἀλάριχοι.
Βάρβαροι, ποὺ ἄφησαν τὸ στίγμα τους τῆς ἀνικανότητός τους νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ σεβασθοῦν μνημεία πολιτισμοῦ, μὲ διαφόρους τρόπους. Ἄλλοτε λεηλατώντας καὶ ἄλλοτε κονιορτοποιώντας, μνημεῖον ὄρθιον δὲν ἄφησαν.  Τὰ δὲ μεταφερόμενα εἴδη τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαιοκαπήλων, ἐπιδεικνύοντάς τα μὲ καμάρι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀσεβεῖς βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνίκανοι καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ δημιουργικὰ ἔργα μά, κυρίως, νὰ τὰ παράξουν μόνοι τους.

Δὲν θὰ πῶ πολλά… Θὰ ἀφήσω κυρίως τὶς φωτογραφίες νὰ μιλήσουν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ χείριστος καὶ ὁ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῶν διασωθέντων Μνημείων, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἀληθείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνόφωνον Ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ. Συνέχεια

Θέλουμε νά ἀναδειχθῇ τό μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἄχθος Ἀρούρης…

Συνέχεια

Πόσα ἑκατομμύρια ἑτοιμάζουν γιά τόν Μπένο καί τήν Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα»;

Στην Θεσπρωτία που βουλιάζει από ανεργία.

Που τα λουκέτα κάθε ημέρα πληθαίνουν.

Που οι μετανάστες γίνονται κάθε ημέρα και πιο πολλοί. Και τα φασιστοειδή πληθαίνουν κάθε ημέρα τα επεισόδια με ορατό πλέον τον κίνδυνο να ξεφύγει η κατάσταση. Φθάνοντας να ξυλοκοπήσουν φοιτητές των ΤΕΙ της Ηγουμενίτσας γιατί στέκονται αλληλέγγυοι στους μετανάστες.

Στην Θεσπρωτία που προχωρούν παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων τα σχέδια για την διέλευση του τουρκικών και ιταλικών συμφερόντων αγωγού φυσικού αερίου από το πλέον τουριστικό μέρος του νομού, την Πέρδικα.
Συνέχεια

Πολλὰ …«σκοτάδια» (πάλι) ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολιν.

Πολλὰ ...«σκοτάδια» (πάλι) ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολιν.Ἐνδιαφέρουσες οἱ ἀνακοινώσεις. Ἡ μελέτη Λεφαντζῆ ἐπίσης σημαντική, γιὰ τὸ πῶς, πότε, καὶ μὲ ποιὸν τρόπο ἐδομήθησαν τὰ περὶ τοῦ μνημείου.
Αὐτὰ ὅμως ποὺ καὶ πάλι ΔΕΝ μᾶς εἶπαν ἦσαν ἐξ ἴσου σημαντικὰ καὶ σαφῶς πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς εἶπαν.
Διότι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἐντὸς τοῦ μνημείου ἐμεῖς μαθαίνουμε …ΤΙΠΟΤΑ!!! Συνέχεια

Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!11Φωνάξαμε… Γράψαμε…
Καταθέσαμε ΛΟΓΙΚΕΣ παρατηρήσεις, ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ θάψουν τὴν Ἀμφίπολιν.
Μὰ ἦταν προαποφασισμένον!!!
Ἡ Ἀμφίπολις ἐνοχλεῖ. Χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ μᾶς περιγελάσουν καὶ νὰ …ξεχαστοῦμε μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ, μὲ τὰ succes stories  καὶ μὲ τὰ …«πλεονάσματα καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῶν κυβερνόντων» ἀλλὰ πολὺ τράβηξε. Πάρα πολύ… Τόσο ποὺ κοντέψαμε νὰ ξανανοιώσουμε ἱεροὶ ἀπόγονοι, ἐνδόξων προγόνων, ἱκανοὶ νὰ διαφυλάξουν, νὰ τιμήσουν καὶ νὰ ἀναδείξουν τὴν κληρονομιά τους.
Συνέχεια