Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Μωρὲ κάτι πατριῶτες ποὺ εἴχαμε καὶ δὲν τοὺς γνωρίζαμε…

Μπέης.
Καθηγητὴς πολιτικῆς δικονομίας Κωνσταντῖνος ἤ Κῶστας Μπέης.
Ἐκεῖνος καλέ… ὁ ἀγωνιστὴς κατὰ τῆς χούντας, ἕνας πολὺ ἔμπιστος ἄνθρωπος τοῦ Ἀνδρέα, ἐφ΄  ὅσον τοῦ συνεπλήρωνε ἀκόμη καὶ τὴν φορολογική του δήλωσιν, ἄν καὶ νομικός, καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους συνεργάτες του.
Εἶναι ὁ καθηγητὴς Μπέης ποὺ ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ πὼς τοὐλάχιστον ἡ χούντα ἄφησε ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΧΡΕΗ φεύγοντας.
(Πῶ πῶ πῶ τὶ μάθαμε σήμερα…!!!)

Ὁ καθηγητὴς καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀνδρέα εἴπαμε… Τοῦ μεγάλου Ἀνδρέα ποὺ χρησίμευσε ὡς μοχλὸς καὶ μέσον, γιὰ νὰ φορέσουν στὴν χώρα μας μίαν  τελεία ταφόπλακα. Συνέχεια

Τὰ τουβλοχιλιάρικα τοῦ «ἐθνάρχου».

ΤΟΥΒΛΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΕΘΝΑΡΧΗ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ… ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΔΙΑΨΕΥΣΗ!

 
«Τούβλα» τα χιλιάρικα ο Εθνάρχης!

Το πρωΐ της περασμένης Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2011, στην εκπομπή των Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Μανώλη Συνέχεια

Καὶ ξαφνικὰ οἱ ἀκαδημαϊκοί μας ἔγιναν πατριῶτες…

Στὸ Ῥεσᾶλτο διάβαζα πρὸ ὁλίγου ἔνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο ἀναφορικῶς μὲ τὴν πρόθεσι τῶν ἀκαδημαϊκῶν μας, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, νὰ ἀναλάβουν δράσι κατὰ τοῦ μνημονίου. Λὲς κι ὅλα μας τὰ προβλήματα εἶναι τὸ μνημόνιο καὶ τὰ ὄσα αὐτὸ ἐπισύρει.

Καθυστερημένοι «πατριῶτες»… Καθυστερημένοι  «σωτῆρες»…. Καθυστερημένοι γενικῶς…

Συνέχεια