Μωρὲ κάτι πατριῶτες ποὺ εἴχαμε καὶ δὲν τοὺς γνωρίζαμε…

Μωρὲ κάτι πατριῶτες ποὺ εἴχαμε καὶ δὲν τοὺς γνωρίζαμε...Μπέης.
Καθηγητὴς πολιτικῆς δικονομίας Κωνσταντῖνος ἤ Κῶστας Μπέης.
Ἐκεῖνος καλέ… ὁ ἀγωνιστὴς κατὰ τῆς χούντας, ἕνας πολὺ ἔμπιστος ἄνθρωπος τοῦ Ἀνδρέα, ἐφ΄  ὅσον τοῦ συνεπλήρωνε ἀκόμη καὶ τὴν φορολογική του δήλωσιν, ἄν καὶ νομικός, καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους συνεργάτες του.
Εἶναι ὁ καθηγητὴς Μπέης ποὺ ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ πὼς τοὐλάχιστον ἡ χούντα ἄφησε ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΧΡΕΗ φεύγοντας.
(Πῶ πῶ πῶ τὶ μάθαμε σήμερα…!!!)
Ὁ καθηγητὴς καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀνδρέα εἴπαμε… Τοῦ μεγάλου Ἀνδρέα ποὺ χρησίμευσε ὡς μοχλὸς καὶ μέσον, γιὰ νὰ φορέσουν στὴν χώρα μας μίαν  τελεία ταφόπλακα.
Ἐκεῖνος, ποὺ σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἄλλους ὁμοίους του, ἀγωνιστές, διετέλεσε ἔως καὶ ὑπηρεσιακὸς ὑπουργὸς στὴν κυβέρνησιν Σημίτου… τοῦ ἄλλου γνωστοῦ καὶ  μὴ ἐξαιρετέου στυλοβάτου τοῦ μΠατΣοΚ.

Ἀπὸ τὰ βιογραφικά του στοιχεῖα, ποὺ διαβάζουμε στὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, μαθαίνουμε ἐπίσης πὼς…

Στην κυβέρνηση Σημίτη (1996) χρημάτισε υπηρεσιακός υπουργός δημοσίας τάξεως.
Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΡΤ, γενικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας, γενικός γραμματέας της προεδρίας της Δημοκρατίας, γενικός γραμματέας της Βουλής καθώς και μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Έχει τιμηθεί με το βραβείο “Ιπεκτσί“.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, νομικού, φιλοσοφικού και θρησκευτικού περιεχομένου και αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά (Ελευθεροτυπία κ.α.).

Τώρα φταίω ἐγώ νά τά πιάσω ἕνα ἔνα, μήπως καί κατανοήσουμε γιά ποιόν μιλᾶμε;
Νά ξεκινήσω ἀπό τούς βραβευθέντες μέ τό βραβεῖον Ἰπεκτσί, πού καθιερώθηκε γιά νά τιμήσῃ αὐτούς πού στήριξαν καί στηρίζουν τήν Ἑλληνοτουρκική φιλία; Δῆλα δή γιά νά τιμήσουν ὅλους αὐτούς πού σέρνουν τό πρόβατο-Ἕλληνα, στά δόντια τοῦ λύκου-Τούρκου;
Νά θυμηθῶ πώς πρωτεργάτες ἐτούτου τοῦ αἴσχους στάθηκαν οἱ κύριοι καί οἱ κυρίες Παπανδρέου;
Νά θυμηθῶ πώς τό βλαστάρι τῆς Μαργκερίτ, πού πράγματι ἡ ἰδία ἐμόχθησε βαρειά, πρὸ κειμένου νὰ καθιερωθῇ τὸ βραβεῖον, ἔλαβε κι αὐτό βραβεῖον γιά τά ἔργα καί τίς ἡμέρες του; Νά θυμηθῶ τί; Ἤ νά μήν θυμηθῶ καλλίτερα;

Τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσί καὶ ἡ «ἑλληνοτουρκική φιλία»!

(Τώρα τελευταῖα μελετῶ κάποιο βιβλίον, γιὰ τὸ ὁποῖον θὰ κάνω ἀναφορὲς ὅταν τὸ τελειώσω, καὶ ὁ συγγραφεύς του, λάτρης καὶ θιασώτης τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, ἐπεξηγεῖ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν κατέχουμε… Ἀναμένατε… Θὰ ἐπανέλθω συντόμως…)

Ἔχουμε λοιπὸν κάποιον Πανεπιστημιακό, ποὺ παρατᾶ τὸ διδακτικόν του ἔργο, πρὸ κειμένου νὰ εἰσέλθῃ στὴν πολιτικὴ καὶ ἀν τὶ νὰ διδάσκῃ σὲ φοιτητὲς τὴν νομικὴ ἐπιστήμη, ὁδεύει γιὰ νὰ καταλάβῃ μίαν ἕδρα στὴν βο(υ)λή, κι ἀπὸ αὐτὴν θὰ φωνάζῃ: «κάτσε κάτω ῥέ»!!!


Τί νά πῶ τώρα ἐγώ;
Περὶ ὀρέξεως… κολοκυθόπιττα!!!

Ἀλλὰ δὲν ἔχουμε μόνον αὐτά…
Ἔχουμε κι ἄλλα…
Ἀφήνοντας ἀπ΄ ἔξω τὴν συμμετοχή του στὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησιν Σημίτου, θὰ σταθῶ μόνον στὰ τοῦ προέδρου τῆς ΕΡΤ καὶ στὰ τῆς συμμετοχῆς του σὲ ἐπιτροπὲς νομοπαρασκευασμάτων. Θέσεις, ποὺ καὶ οἱ δύο, γιὰ νὰ ληφθοῦν, ἀξιώνουν γερές, γερότατες, συμπαγεῖς, πακτωμένες σχεδόν, πολιτικοκομματικὲς πλάτες. Ἤ μήπως λαθεύω;
Ἄλλως τέ, εἶναι πλέον κοινῶς ἀποδεκτόν, πὼς ναί, ὅλο τὸ «νομοπαρασκευαστικὸν» ἔργον τοῦ μΠατΣοΚ λειτούργησε ΜΟΝΟΝ πρὸς ὄφελος τοῦ μΠατΣοΚ καὶ τῶν οἰκείων του…
Γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ἁπλῶς …ἀδιαφόρησε!!! (Τὸ γράφω κομψά!!! Δημόσιος λόγος γάρ!!!)
Κι ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ κάποιο πρόσωπο ποὺ κατεῖχε ἄριστα τὰ νομικά, ἐφ΄ ὅσον συντόμως διεπίστωσε πὼς συνεργάζεται τελικῶς μὲ μίαν γραφικὴ ἀλητεία, ποὺ κατέλαβε τὴν ἐξουσία τῆς χώρας, μόνον γιὰ νὰ πλιατσικολογήσῃ, ὄφειλε, κατὰ τὶς δικές μου ἀρχές, καὶ νὰ καταγγείλῃ δημοσίως, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἀποχωρήσῃ θορυβωδῶς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ σκηνή.
Τό ἔπραξε ἤ ὄχι;
Ἔμεινε ὅσο ἔμεινε, κι ὅταν ἔφυγε τὸ ἔκανε διακριτικά…
Σὰν νὰ μὴν συνέβῃ κάτι σοβαρό… Κι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι, κατὰ πῶς φαίνεται…
Ἀλλὰ νά… Ἔχω μίαν …ἀλλεργία σὲ περιπτώσεις πού, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, εἶτε σιωοποῦν εἶτε νίπτουν τὰ χείρας των…

Ναί, ἀπεχώρησε, ἀλλὰ …κάπως καθυστερημένα. Πέρασε δῆλα δὴ κι ἀπὸ τὰ μαγαζάκια τῶν Σημίτιδων πρὶν ἀποχωρήσῃ…
Ἀλλὰ τώρα οἱ τύψεις (;;;) συνειδήσεως ἤ ἡ ἐπίγνωσις τῆς πράξεως ἤ ἡ διαπίστωσις τοῦ τέλους τῆς συμμορίας τῶν μΠατΣοΚων νὰ τὸν ὁδηγῇ στὶς δημόσιες δηλώσεις περὶ ἀσυμφωνίας καὶ διαφωνίας…
Κάτι σὰν κι αὐτό, ἄς ποῦμε:

Εἴδατε τί ὡραῖα πού τά λέει;
Γνώριζε…
Γνώριζε πολὺ καλά… Γνώριζε ἐκ τῶν ἔσω…
Τὰ ἔγραψε μάλλιστα καὶ στὸ βιβλίο του… Ἕνα βιβλίον ποὺ …ἀθωώνει κάθε του συμμετοχικὴ δράσιν εἰς τὰ «ἔργα καὶ τὰς ἡμέρας» τῆς ληστρικῆς αὐτῆς συμμορίας…
Σωστά;
Ἄν τὲ νὰ τὸ δεκτοῦμε…

Καί τί μᾶς λέει στό τέλος ὁ καλός αὐτός καθηγητής, πού παράτησε τήν ἕδρα στό Πανεπιστήμιον, γιά νά καταλάβῃ μίαν ἕδρα στήν βο(υ)λή καί νά φωνάζῃ: «Κᾶτσε κάτω ῥέ»;  Ἔ; Τί μᾶς λέει;
Μᾶς λέει, κλείνοντας τὴν παρέμβασίν του, στὴν ἐκπομπὴ τοῦ ἄλλου ἀξιοσεβάστου δημοσιοκάφρου, πὼς ἀλλοίμονόν μας ἐὰν βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρώ!!! Ἀλλοίμονόν μας λέμε… Ἡ δραχμὴ θὰ εἶναι ἡ καταστροφή μας…
Αὐτό δέν μᾶς λέει ὁ  καλός αὐτός καθηγητής πού παράτησε τήν ἕδρα του στό Πανεπιστήμιον γιά νά καταλάβῃ μίαν ἔδρα στήν βο(υ)λή καί νά φωνάζῃ: «κάτσε κάτω ῥέ»;
Νά τό ἐπαναλάβουμε;

Τό ἐμπεδώσαμε;

Ἔ;

Πολὺς πόνος καρδιᾶς…
Πολὺς πόνος… Γιὰ τὸ εἶδος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας, μὲ τὸν ὁποῖον, ἐξ ὅσων φαντάζομαι, σχέσεις δὲν ἔχει…


Τόσος ποὺ κι ἐγὼ πόνεσα… Πολὺ πόνεσα…
Ἰδίως ὅταν διεπίστωσα πὼς δύο φορὲς ἠρνήθη κάποιες ὑπουργικὲς θέσεις…
Ἰδίως σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον τῆς ἐξομολογήσεως… Ἐκεῖ δάκρυσα…

Πρὸ ἑνὸς ἔτους αὐτά…
Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…

Τί περισσότερο τώρα νά πῶ ἐγώ;
Μπέης καὶ Αὐτιᾶς μᾶς τὰ εἶπαν ὅλα… Ἰδίως ἐκεῖ, μὲ τὸ θέμα τῆς δραχμῆς, μᾶς ἀποτελείωσαν..

Βέβαια, διὰ στόματος Μπέη, μαθαίνουμε πὼς ἐὰν δὲν δανειστοῦμε, θὰ καταῤῥεύσουν τὰ πάντα…
Ἄρα, ἐὰν δὲν μᾶς ταΐζουν μὲ μασημένη τροφή, θὰ καταῤῥεύσουν τὰ πάντα…
Δῆλα δή, ἐὰν φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ, θὰ καταῤῥεύσουν τὰ πάντα…
Δῆλα δή, τώρα ποὺ δὲν κατέῤῥευσαν τὰ πάντα, καὶ ποὺ κατὰ τὸν Μπέη, μᾶς ταΐζουν ἄλλοι, ἔχουν ὅλα καλῶς…

Ἤθελα λοιπὸν νὰ μάθω, τώρα, ἔναν χρόνο μετά, ἀπὸ τότε ποὺ ἔκανε τὶς παραπάνω δηλώσεις, γιὰ τὸ πῶς αἰσθάνεται ὁ καθηγητής, τώρα ποὺ ἀποφύγαμε τὴν κατάῤῥευσιν…
Κι ἐπίσης ἤθελα νὰ μάθω τὸ τὶ  σημαίνει ἐλευθερία…
Ἀπὸ τὸν καθηγητὴ παρακαλῶ, ὄχι ἀπὸ κάποιον ἄλλον… Ποὺ εἶναι καὶ τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, ἀπὸ ὅσα μαθαίνω…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τώρα δραστηριοποιεῖται πολιτικῶς; Κι ἐάν ναί, ποῦ; Μήπως κίνησε κι αὐτός νά βρῇ τούς «58», πού ἔγιναν «59»;

φωτογραφία

(Visited 77 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Μωρὲ κάτι πατριῶτες ποὺ εἴχαμε καὶ δὲν τοὺς γνωρίζαμε…

  1. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έχει χειροτονηθεί ιερεύς μετά το χτύπημα που του επεφύλαξε η μοίρα. [Η κόρη του σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα με τον σύζυγό της το ίδιο βράδυ του γάου τους]. Όμως αυτός είναι που είπε ότι είδε στο γραφείο του Ανδρέα να πέφτουν “τούβλα” από τον ντουλάπι του. Και δεν παραιτήθηκε αμέσως!

    • Μπῆκε στὴν πολιτική, στρώθηκε ἐκεῖ, περιφερειακῶς, καὶ ἐξῆλθε, γιὰ νὰ παραμείνῃ στὸ Πανεπιστήμιο καὶ μετὰ νὰ χειροτονηθῇ.
      Ἄλλως τὲ ἔχω μέσα στὸ κείμενον ἀπόσπασμα τοῦ βιογραφικοῦ του. Δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ μυαλό μου τὰ παραπάνω.
      Καὶ πολὺ σωστὰ παρατηρεῖς, πὼς δὲν ἀπεχώρησε ὅταν ἀνεκάλυψε τὸ εἶδος τῶν συνεργατῶν του.

Leave a Reply