Ψηφίζουμε μόνον «χρέος» καὶ (διαφορετικοὺς – κατ’ ὄνομα) δεσμοφύλακες…

Ψῆφος στό κούλλιιι ἤ στό ἀλεξέι;;
Ψῆφος στά μικρά ἤ στά μεγάλα (καὶ ἀποδεδειγμένως μνημονιακὰ) κόμματα;
Ψῆφος ἤ ἀποχή;

Προεκλογικὲς συγκεντρώσεις, λόγια παχειὰ καὶ ὑποσχέσεις στὴν ἀποικία τῶν τοκογλύφων, ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα-δεσμοφύλακες, πρὸ κειμένου νὰ αὐξήσουν τὰ ποσοστά τους στὶς ἐκλογὲς τῆς  Κυριακῆς.
Μά, τελικῶς, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητεῖ τὸ αὐτονόητον: τὸ «χρέος».

Γιὰ τὴν ΝουΔουλάρα τοῦ κούλλλιιι δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρουμε κάτι. Ἦσαν καὶ παραμένουν πιστοὶ ὑπηρέτες τῆς θεωρίας τοῦ «χρέους» καὶ  πρὸς τοῦτον ἀκριβῶς, ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, ὡς οἰκογένεια, «βασιλεύουν» στὰ τῶν πολιτικῶν δρωμένων τῆς χώρας μας.

Συνέχεια

Θάβοντας τὰ ἐγκληματικὰ λάθη πίσω ἀπὸ …νόμους!!!

Σὲ ὅλον τὸν πεπολιτισμένο κόσμο, ἀφοῦ ληφθοῦν ὑπ΄ ὄψιν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, φτιάχνονται νόμοι γιὰ νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν αὐτὰ τὰ λάθη καὶ γιὰ νὰ ῥυθμισθῇ ὁμαλῶς, σὲ νέες, ὑγιειέστερες βάσεις, τὸ μέλλον.

Σὲ ἐμᾶς, ἀφοῦ ληφθοῦν ὑπ΄ ὄψιν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, φτιάχνονται νόμοι μὲ σκοπὸ νὰ τὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸτ τὸν νομικὸ κόσμο, ὥστὲ νὰ μποροῦν, χωρὶς πρόβλημα, τὰ ἴδια λάθη, νὰ ἐπαναληφθοῦν στὸν πραγματικὸ κόσμο στὸ μέλλον.

Συνέχεια

Ἐπισήμως πλέον ἡ ἀντικατάστασίς μας

Ἔτσι…

Ἐπισήμως πλέον ἡ ἀντικατάστασίς μας Συνέχεια

Οἱ «Ἕλληνες» συνεργοὶ στὸν ἐποικισμὸ τῆς Πατρῖδος μας!

Τὸ διαβάζω, τὸ ξαναδιαβάζω… Δὲν μπορῶ νὰ τὸ πιστέψῳ!
Τὸ ἔψαξα γιὰ μοντάζ… Δὲν εἶναι!

Ῥὲ ἀναπληρωτῆ διοικητῆ τοῦ τμήματος πόσα τέτοια ἔχεις ὑπογράψη, μαζύ μέ τόν διοικητή σου;
Ἀστυνομικέ διευθυντῆ Ἀλεξανδρουπόλεως, πόσα τέτοια ἔχεις χορηγήση; Τὸ μόνον ποὺ ...«ἀπαγορεύουν» στοὺς εἰσβολεῖς εἶναι νὰ φύγουν μέσῳ ...Ἰταλίας!!! Συνέχεια

Οἱ …«ἑταῖροι» μας μᾶς …δωρίζουν τοὺς πρόσφυγες!!!

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε πρόσφυγες με διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμό…», λένε, γεμάτοι …τύψεις, τα αφεντικά των αποκεφαλιστών τώρα που ετοιμάζουν νέο τεράστιο φράχτη.
Και κλείνουν το απολογητικό τους υποκριτικό υπόμνημα.
«Πρέπει να βοηθήσουμε αλλά όχι να αυτοκαταστραφούμε ως λαός…» Συνέχεια

Φρόντισε νά κτυπήσῃς πρῶτος;

Γιατί, ὅπως ἔμαθε καὶ ὁ Ποῦτιν μικρός, στοὺς δρόμους τοῦ Στάλινγκραντ (κρατῶ ἀμφιβολία γιὰ τὴν πόλη, δὲν θυμᾶμαι καλά), ἄν δὲν μπορῇς νὰ ἀποφύγῃς μίαν ἀναμέτρηση ἤ ἕναν καυγά, φρόντισε νὰ κτυπήσῃς πρῶτος… Συνέχεια