Ἑβδομάδες τῶν (πραγματικῶν καὶ μεγάλων) παθῶν

Τὸ παρακάτω κείμενον ἀπευθύνεται μόνον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ  ἀκόμη στέκονται ὄρθιοι καὶ πολεμοῦν, ἀρνούμενοι νὰ σκύψουν ἐμπρὸς στοὺς δυνάστες μας. Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους εἶναι μᾶλλον ἐπικίνδυνο!!!

Ἑβδομὰς τῶν (πραγματικῶν καὶ μεγάλων) παθῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες αὐτὴ ποὺ διανύουμε…
Καί, θέλουμε δὲν θέλουμε, στὸ πέρας αὐτῶν, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, ἀναμένει ἡ σταύρωσίς μας.
Μία σταύρωσις καὶ κάθαρσις μαζύ, ποὺ  θὰ τὴν ὑποσθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον, ἐδῶ ποὺ  φθάσαμε, μεγαλυτέρα εἶναι ἡ ἡττοπάθειά μας, παρὰ ἡ πίστις μας. Γιὰ νὰ ἐπιιβιώσῃ ὅμως ὁ ἄνθρωπος καί, πολὺ περισσότερο, ἕνας λαός, ἀπαιτεῖται νὰ (ξανά)μάθῃ νὰ ἀγωνίζεται  καὶ νὰ παλεύῃ μὲ κάθε εἴδους ἐχθρό, ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό. Συνέχεια

Λατρεύοντας τὸν …δήμιό μας ὡς …«Θεό μας»!!!

Εἶναι γεγονὸς πὼς τὰ θύματα, μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, φθάνουν ἀκόμη καὶ στὸ σημεῖον νὰ …λατρεύουν τοὺς δημίους τους. Σήμερα αὐτὸ ἀποκαλεῖται «σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης», ἀλλὰ ὡς διαδικασία μᾶς συμβαίνει διαρκῶς, ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ ἡ ἀνθρωπότης ἔκανε τὰ πρῶτα δειλά της βήματα στὸν πλανήτη… Συνέχεια

Λύοντας τὸν …«μέσα» μας Προμηθέα!!!

«Μοῦ ἔφαγαν τὰ συκώτια», ἀκοῦμε συχνὰ πυκνὰ νὰ ὁμολογοῦν οἱ συνάνθρωποί μας.
«Μᾶς ἔφαγαν τὰ συκώτια», μαρτυροῦμε ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, διαβιώντας στὸν κόσμο τῶν καταχραστῶν, τῶν δοσιλόγων, τῶν ἐξαγορασμένων, τῶν ἀτίμων, τῶν ἀδίκων καὶ τῶν ὑπανθρώπων…
Ναί, μᾶς τὰ «ἔφαγαν» καὶ μᾶς τὰ «κατατρώγουν», ὅσο ἀκόμη κρατοῦμε μέσα μας δεμένο τὸν (ἑαυτόν μας) Προμηθέα!

Τόκυο…
Γνωρίζουν τὶ ἐπικαλοῦνται…
…ἀκόμη κι ἐὰν …δὲν γνωρίζουν!!!

Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως προσφιλῆ τὰ σατανιστικὰ σύμβολα παγκοσμίως…!!!

Τὸ ἴδιο προσφιλῆ εἶναι καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ «καλλιτεχνικά» ἔργα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν ἄνθρωπο ὡς κάτι τελειωμένο, πεθαμένο, ξεψυχισμένο, φυλακισμένο, κομματιασμένο, ποδοπατημένο, ἐλεγχόμενον κι ἐξηρτημένο. Κι ὄλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους. Οὔτε φυσικὰ ἔτυχαν. Ἁπλῶς κι αὐτὰ ἐπέτυχαν.
Καί, βεβαίως βεβαίως, σαφὼς καὶ δὲν ἀπεφάσισαν ἔτσι ξαφνικά, εἰδικῶς ἐδῶ, νὰ μᾶς φορτώσουν τὶς ἀσκήμιες τῶν συμβόλων τους, ἰσχυριζόμενοι πὼς πρόκειται γιὰ …εἰκαστικὲς παρεμβάσεις.
(Εἰκαστικὲς παρεμβάσεις ὑποκειμενικῆς καθαρᾶ αἰσθητικῆς, δὲν ἀποδίδουν στό, ἀντικειμενικῶς καὶ καθολικῶς ἀποδεκτὸ ὡς αἰσθητικὰ ὡραῖο, ἕνα ἐλάχιστον λιθαράκι. Ἀντιθέτως ἀποδομοῦν τὴν αἰσθητική, τὴν προσβάλλουν, ἐνᾦ προβάλλοντας κάτι καθαρὰ ὑποκειμενικῆς αἰσθητικῆς, προκαλοῦν τὸ δημόσιον αἴσθημα, παγιώνοντας ἐπὶ πλέον καὶ συνθῆκες δημιουργίας αἰσθήματος φόβου στοὺς πολλούς, ποὺ προέρχονται ἐκ τῶν ὅσων παρουσιάζονται ὡς «ἔργα τέχνης». Ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς τῆς φρίκης, τελικῶς καὶ κρίνοντας μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, περισσότερο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐπιβολὴ συγκεκριμένων συμβόλων, διακριτικὰ καὶ σιωπηλά, παρὰ μὲ τὴν ἰδίαν τὴν αἰσθητική!)
Συνέχεια

Ὅταν αὐτὸς …«κλαίῃ» ἐμεῖς πονᾶμε!!!

Καὶ πάρα πολύ.

Συνέχεια

Ὁ Ἀλέξης Προμηθέας;

Νά σοβαρευθοῦμε λίγο;
Γιὰ νὰ εἶσαι Προμηθεὺς πρέπει νὰ ΠΡΟλαμβάνῃς… Κι ὄχι μόνον.
Δὲν γίνεται νὰ σὲ διαφημίζουν ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως τοῦ πλανήτου καὶ νὰ μᾶς προκύπτῃς …σωτήρας.
Ὅπως ἐπίσης δὲν γίνεται νὰ χρησιμοποιῇς τέτοια, ἱερὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σύμβολα, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃς τὴν προπαγάνδα σου.Ὁ Ἀλέξης Προμηθέας; τσίπρας προμηθεὺς Συνέχεια