Ὁ Ἀλέξης Προμηθέας;

Νά σοβαρευτοῦμε λίγο;
Γιὰ νὰ εἶσαι Προμηθεὺς πρέπει νὰ ΠΡΟλαμβάνῃς… Κι ὄχι μόνον.
Δὲν γίνεται νὰ σὲ διαφημίζουν ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως τοῦ πλανήτου καὶ νὰ μᾶς προκύπτῃς …σωτήρας.
Ὅπως ἐπίσης δὲν γίνεται νὰ χρησιμοποιῇς τέτοια, ἱερὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σύμβολα, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃς τὴν προπαγάνδα σου.Ὁ Ἀλέξης Προμηθέας;

Καί μιά καί τό πιάσαμε τό κουβεντολόι, θά μπορούσαμε νά μάθουμε τό ποιός εἶναι ὁ ἀετός;
Διότι τὴν Εὐρώπη τὴν εἴδαμε..

Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ σούργελα ποὺ θὰ μᾶς ἀλλοιώσετε κι ἄλλο τὴν ἀντίληψίν μας…
Ἔ σούργελα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply