Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

Καθυστερήσαμε ὀλίγον τί νὰ παρουσιάσουμε «τὰ ἔργα καὶ τὰς (ἑκατὸ πρῶτας) ἡμέρας» τῆς κυβερνήσεως κούλλλιιι, ἀλλὰ κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ.
Σήμερα λοιπὸν θὰ γελάσουμε ὀλίγον τί, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ βάζουμε τὰ πράγματα στὶς σωστές τους διαστάσεις καὶ θέσεις. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅ,τι εἶναι τὸ κούλλλιιι ἦταν καὶ τὸ ἀλεξέι ἦταν καὶ τὸ μπᾶνο ἦταν καὶ τὸ GAPατον, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ τὸ κάθε ἐπόμενον κουδουνισμένο, γιὰ ὅσον καιρὸ ἡ χώρα θὰ παραμένη προτεκτοράτον. Ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα δὲν ὑπηρετοῦν ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα τοκογλυφικά, χρησιμοποιῶντας ἐμᾶς ὡς ἐξιλαστήρια θύματα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν πράγματι οἱ ἐκλογὲς θὰ μποροῦσαν κάτι νὰ ἀλλάξουν, θὰ εἶχαν καταργηθῆ. Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ἐξακολουθοῦν καὶ ὑποστηρίζονται καὶ ὑπέρ-τονίζονται, τὸ μόνον ποὺ ἐπιβεβαιώνουν εἶναι ἕνα: πρόκειται γιὰ ἐργαλεῖον καταστολῆς κι ἐλέγχου μας καὶ ὄχι γιὰ μέσον ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ τοὺς δυνάστες μας.

Συνέχεια

Μίαν φορὰ κι ἕναν καιρό…

5.000 χρόνια πρίν.
Ὁ «ΚΑΣΤΑΣ» τῆς Ἀμφιπόλεως ἦταν τὸ ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ τῆς Ἀγγλίας. Ο «ΚΑΣΤΑΣ» βέβαια ἀνεκαινίσθη ἀπὸ τὴν Ὀλυμπιάδα καὶ πῆρε τὴν μορφὴ ποὺ ξέρουμε σήμερα.

Συνέχεια

Ὁ Ὀλυμπιονίκης Φίλιππος

Γιὰ πόσα πράγματα θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ὑπερήφανος ὁ ζωντανὸς Φίλιππος; Τί θὰ ἐπιθυμοῦσε ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἔχῃ στὸν τάφο του; Τὸ μεγαλύτερο ἦταν οἱ Ὀλυμπιακὲς νίκες του. Τὸ ἄλογό του καὶ ἡ ἀγαπημένη τοῦ συνωρίς τὸν ἔστεψαν τρεῖς φορὲς Ὀλυμπιονίκη. Ἐπάνω σὲ αὐτὴν λοιπὸν ἀπεικονίσθη στὸ ψηφιδωτό, φορῶντας τοῦ Ὀλυμπιονίκου τὸ στεφάνι ἀπὸ ἀγριελιά. Καὶ ἐν ζωῇ ὅμως, αὐτὲς τὶς νίκες τις ἀπετύπωσε σὲ νομίσματά του.
Συνέχεια

Οὐράνιοι Πολεμιστὲς

Ὁ οὐρανὸς τῶν ἀρχαίων εἶχε ἑπτὰ οὐράνια σώματα ὁρατά. Τὸν ΗΛΙΟ, τὴν ΣΕΛΗΝΗ, τὴν ΑΦΡΟΔΙΤΗ, τὸν ΑΡΗ, τὸν ΕΡΜΗ, τὸν ΔΙΑ καὶ τὸν ΚΡΟΝΟ. Τὰ βλέπουμε παραστατικά, στὸ νόμισμα τοῦ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ τῆς Ἀμφιπόλεως (ΚΑΣΤΑΣ). Αἰῶνες νωρίτερα βέβαια, ἀποτυπώθηκαν αὐτὰ σὰν προσφώνηση στὸν δίσκο τῆς ΦΑΙΣΤΟΥ (Ω ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙ)!

Συνέχεια

Ἱερό, πανάρχαιον, τοῦ Ἡλίου ἡ Ἀμφίπολις

Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας

Καὶ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΣ γιὰ τοὺς Ῥωμαίους! ‘Ὅπως ὁ Ἥλιος φωτίζει, ἔτσι ἀντελαμβάνοντο καὶ τὴν μορφὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου οἱ Ῥωμαῖοι!

Συνέχεια

Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!
Συνέχεια