Δὲν ἔχουμε περιθώρια γιὰ νέες ἧττες…

Αὐτὴν τὴν φορά, ὅταν θὰ φθάσῃ ἡ μεγάλη ἐκείνη στιγμή, θὰ εἶναι διαφορετικὰ τὰ πράγματα. Καὶ θὰ εἶναι διαφορετικὰ τὰ πάντα διότι τώρα πιά, ὅσο κι ἐὰν δὲν τὸ πολύ-πιστεύουμε, δὲν εἴμαστε μόνοι μας. 
Μά, ἀκόμη καὶ μόνοι μας νὰ ἤμασταν, πάλι δὲν μποροῦμε νὰ ἡττηθοῦμε, διότι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια. Κι αὐτὸ εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρομαι δὲν εἶναι ὁ καθαρμὸς τοῦ κράτους καὶ τῆς χώρας ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα, ἀλλὰ κάτι πολὺ μεγαλύτερον, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ὅλον τὸν πλανήτη, τὸ ἄδικο ποὺ ἐπερίσσευσε καὶ τὴν ἀνελευθερία ποὺ ἐξαπλώνεται. Συνέχεια

Λαὸς λεόντων διοικούμενος ἀπὸ ὀρδὲς νάνων

Ὑπάρχει θυμός…
Τέτοιον θυμὸ καὶ πίκρα δὲν ἔχω ξαναδῆ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ὅλα τὰ χρόνια ποὺ εἶμαι ἐδῶ μέσα.

Ὁ θυμὸς ἐκφράζεται καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ ούδέποτε θὰ ἐπίστευα πὼς μποροῦν νὰ θυμώνουν ἀκόμη γιὰ ἐθνικὰ θέματα.

Οἱ 1000, 10.000 ἢ 100.000 ποὺ πῆγαν πρὸ δύο ἡμερῶν στὸ Πισοδέρι, ντυμένοι μὲ τὰ ἑλληνικὰ χρώματα, δὲν πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν ὁ,τιδήποτε γιὰ ψωμί. Οὐτε ἐφώναξαν γιὰ τὶς συντάξεις… Πῆγαν γιὰ νὰ φωνάξουν γιὰ κάτι ἀνεξήγητο ποὺ ἀκόμη διαπερνᾶ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Συνέχεια

Γιατὶ τὴν Κυριακὴ πεθαίνει ἡ μεταπολίτευσις

Μεγάλωσα πιστεύοντας, ὅτι στὶς διαδηλώσεις καὶ στὰ συλλαλητήρια πηγαίνουν οἱ χυδαῖοι.
Ἔγινα 53 ἐτῶν γιὰ νὰ κατεβῶ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015 στὶς συγκεντρώσεις τοῦ «μένουμε-Ευρώπη».
Πηγαινα ἀλλὰ ντρεπόμουν, πήγαινα γιατὶ φοβόμουν, πήγαινα γιὰ νὰ κρατήσω αὐτὰ ποὺ εἶχα κερδίση στὴν ζωή μου μὲ ῥίσκο, σκέψι καὶ ἐργασία.
Πήγαινα ἀλλὰ ντρεπόμουν γιὰ τὴν κατάντια μου, σικοίριζα τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὄχι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔκανε, ὄσο γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι μὲ ἀνάγκασε νὰ γίνω ὅμοιός τους.
Ντρεπόμουν ἐπίσης γιὰ αὐτούς, ποὺ κατέβαιναν μαζύ μου, ὅτι δῆθεν γνώριζα στὴν μικρὴ κοινωνία ποὺ ζῶ ἦταν ἐκεῖ. Συνέχεια

Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.
Συνέχεια

Φασίστες Ὡραιοκαστρίτες ἤ ἁπλῶς …φασιστική προπαγάνδα;

Ἀπὸ Ὡραιόκαστρον!!!
(Ἄννα Ἄ.)

Ἀντιεξουσιαστὲς κτύπησαν Ἕλληνα (ποὺ ἀντιστέκεται γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ φέρνουν στὰ σχολεῖα τοῦ Ὡραιοκάστρου), μὲ φτυάρια καὶ ῥόπαλα καὶ τὸν κρατοῦν μέσα σὲ αἴθουσα τοῦ σχολείου τοῦ Ὡραιοκάστρου καὶ τὸν ξυλοφορτώνουν. Συνέχεια

Νά μιλήσουμε γιά ἀπεργίες λοιπόν;

Νά μιλήσουμε γιά ἀπεργίες λοιπόν;3Εἴδαμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καὶ καλῶς εἴδαμε, διαμαρτυρίες, ἀπὸ ὅλους τοὺς κλάδους, κατὰ τοῦ νέου ἀσφαλιστικοῦ, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ μᾶς φορτώσουν τὰ κουδουνισμένα.
Εἴδαμε τοὺς δικηγόρους νὰ πορεύονται πρὸς τὸ Σύνταγμα…
Εἴδαμε τοὺς μηχανικοὺς νὰ φωνασκοῦν…
Εἴδαμε στὴν Κομοτηνὴ νὰ πολιορκεῖται ὁ ὑπουργὸς ἀπὸ ἀγρότες…
Εἴδαμε καὶ  τὰ ΜΑΤ νὰ ἐπιτίθενται στοὺς ἀγρότες, μὲ …ἀριστερὸ τρόπο.
Κι ἀκόμη εἴμαστε στὴν ἀρχή… Συνέχεια