Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.
Συνέχεια

Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Αστυνομικοί (sic) δεν αφήνουν στην Ερμού 5 πλανοδίους μουσικούς, νεαρής ηλικίας, να παίξουν. Συνέχεια

Οἱ Γάλλοι ΤΟΛΜΟΥΝ καὶ ὑπερασπίζονται τὸν θεσμὸ οἰκογένεια.

Οἱ Γάλλοι ΤΟΛΜΟΥΝ καὶ ὑπερασπίζονται τὸν θεσμὸ οἰκογένεια.1« Για μια ακόμη φορά βγάζω το καπέλο στους Γάλλους. Είναι με μεγάλη διαφορά η ευχάριστη έκπληξη στην σχεδόν βαρέως κοιμισμένη Ευρώπη.
Πέραν από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και κυρίως τις ορθόδοξες, η υπόλοιπη Ευρώπη (με ίσως εξαίρεση την Ισπανία) έχει παραδοθεί στο ανελέητο κοπάνημα της Νέας Τάξεως και παρακολουθεί χλωμή και μουδιασμένη την αποδόμηση και κατεδάφιση κάθε στοιχείου της ευρωπαϊκής ταυτότητας.» Συνέχεια

Ἐπίθεσις κατὰ τῶν τραπεζῶν!!!

Ἐπίθεσις κατὰ τῶν τραπεζῶν!!!1Αγαπητοί μου φίλοι,

τα παρακάτω έγγραφα είναι κομμένα και ραμμένα στην δική μου περίπτωση, αλλά μπορούν κατά περίπτωση να αλλάξουν και για την δική σας περίπτωση.
Προσωπικό, συμμετέχω και συνδράμω, στο κίνημα «Υπέρβαση», με μια μαζική αγωγή (αλλά προσωποικοποιημένη για κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα «αοριστίας»), που είναι μαθηματικά τεκμειριωμένη και στηρίζεται σε νόμους, αποδεικτικά στοιχεία από ΦΕΚ, από επίσημους τραπεζικούς ισολογισμούς και από ελενκτικά έγγραφα της αρχής, δηλαδή της τράπεζας της Ελλάδος …
Συνέχεια
Θέλει καὶ …ΤΟΛΜΗ ἡ Ἐλευθερία!!!

«Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην…»Θέλει καὶ ...ΤΟΛΜΗ ἡ Ἐλευθερία!!!

Συρία

Συνέχεια