Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἡ Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Fountation

Haitians Protest Outside Hillary Clinton’s Office Over ‘Billions Stolen’ by Clinton Foundation

Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Foundation.

(Ὁ σεισμὸς τοῦ 2010, ἡ κατάρα τοῦ Πάπα Ντὸκ καὶ ἄλλες ἰστορίες)

Ἡ Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Fountation

Διαδηλώσεις Ἀϊτινῶν ἀκτιβιστῶν, ἔξω ἀπὸ τὸ Clinton Foundation στὴν Νέα Ὑόρκη, γιὰ τὴν ἀπώλεια δισεκατομμυρίων δολλαρίων, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἐπρόκειτο νὰ δοθοῦν στὴν Ἀϊτή, σὰν ἐνίσχυσις γιὰ νὰ κλείσῃ κάποιοες ἀπὸ τὶς πληγὲς τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ, τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2010.

Οἱ διαδηλωτὲς ἰσχυρίζονται πὼς τὰ χρήματα ἐκλάπησαν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἀϊτῆς (Haiti Reconstruction Commission), τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ Μπὶλ Κλίντον. Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Ὄνομα δέν ἔχουν αὐτοί οἱ λευκοί; Τί στά κομμάτια λευκοί εἶναι; Εἶναι κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, τό κατεστημένο δημιουργεῖ ἐνοχικές συνθῆκες, πρό κειμένου νά δικαιολογήσῃ τά δικά του ἐγκλήματα;

Ἦσαν λοιπόν κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς τούς λευκούς; Ἤ ὄχι;
Εἰδικῶς στὴν Νότιο Ἀφρική, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ μεταβιβάζουν εὐθύνη, ἐγώ θά τήν δεχθῶ; Ἔτσι; Ἐπεί δή ἔτυχε νά γεννηθῶ ἀνήκοντας στήν λευκή φυλή; Συνέχεια

Ἡ Ἀϊτή πρέπει νά σβήσῃ;

Κατὰ τὰ ἀνεγκέφαλα κεφάλια τῶν κοσμοκρατούντων, ναί! Πρέπει νὰ χαθῇ ἀπὸ προσώπου Γῆς! Ὄχι ἡ χώρα, ἀλλὰ σίγουρα ὁ πληθυσμός της. 

Αϊτή: Δεκάδες χιλιάδες νοσούν από χολέρα

Εικάζεται ότι την ασθένεια μετέφεραν κυανόκρανοι του ΟΗΕ από το Νεπάλ

Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει από χολέρα στην Αϊτή και περισσότεροι από 6.000 έχουν ήδη πεθάνει σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Πολ Φάρμερ.  Συνέχεια