Ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας τό 1947 (ἀναδημοσίευσις)

Ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας τό 1947Δεῖτε τό διαφωτιστικότατο βίντεο.

Σάν νά μή πέρασε μιά μέρα. Συνέχεια

Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν;; (ἀναδημοσίευσις)

Ὃταν ἀκόμη δὲν ἐτίθετο θέμα Μακεδονίας, κάποιοι μεγαλοπρόσκοποι ἐδημιούργησαν…

Τὸ παρακάτω ἒγγραφον εἶναι στήν ἀγγλικήν ἀλλά σὲ συνδυασμό μὲ τὴν …παρεούλα του, δίδει διαφωτιστικότατες πληροφορίες….

Τὸ κείμενο δὲν ἐστάλη πρός διόρθωσι ἀλλά πρός ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ!!!

Δήλα δή ἐπρόκειτο γιὰ ἓνα ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας!!!

Παραθέτω ἐπίσης στὸ τέλος τοῦ ἂρθρου τόν σχολιασμό τοῦ φίλου Ἀνδρέα ποὺ βοήθησε νὰ καταλάβουμε τὶ ἀκριβῶς συνέβη. Συνέχεια

Ἔρχεται τό τέλος ἤ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Πῶς παρεδόθη τὸ ὂνομα τῆς Μακεδονίας μας(!!!) ἀπό τοὺς προσκόπους;

Πάλι οἱ πρόσκοποι… Σὲ ἀνάπτυξιν σήμερα τὰ ἒργα τους… Δυστυχῶς εἶναι ἀλήθεια. Τὸ παρακάτω κείμενον ἐστάλη σὲ 200 ἐφόρους τὸ 1994 καὶ σὲ ΟΛΑ τὰ πολιτικά κόμματα!!! Ἡ Πολ. Ἂν. μάλιστα, ποὺ ἐκόπτετο περισσότερον γιὰ τὰ θέματα τῆς Μακεδονίας, ἐβουβάθη ἐν τελῶς!!!

200 ἒφοροι καὶ τὸ ζήτημα ἒσβησε…. 

Ποῦ εὑρίσκεται σήμερα τὸ ἒγγραφο; Πόσες σφραγῖδες φέρει ἐπάνω του ὡς ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΝ;;;;;

Φιλονόη Συνέχεια

Σοκαρίστηκε ὁ Μητσοτάκης καί πῆρε, μόνο, ἕξι μετακλητούς

Πόσους θά διώξῃ ἀπό τό δημόσιο (καί καλῶς θά πράξῃ, βεβαίως), εἴπαμε;

Καμαρῶστε τά ἔργα καί τά λόγια τοῦ ψεύτη: Συνέχεια

Καμαρῶστε τούς δοσίλογους ἐχθρούς τοῦ λαοῦ

Ἔτσι ὑποδέχθηκαν τήν ψήφισι τοῦ πολυνομοσχεδίου, πού ἐξαθλιώνει ἀκόμα περισσότερο τούς συνανθρώπους μας οἱ λακέδες τοῦ ξένου κεφαλαίου. Οἱ ἐπίορκοι προδότες.

Πόσα ἀκόμα θά βγάλουν οἱ δοσίλογοι ἀπό τίς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Συνέχεια