Καμαρῶστε τούς δοσίλογους ἐχθρούς τοῦ λαοῦ

Ἔτσι ὑποδέχθηκαν τήν ψήφισι τοῦ πολυνομοσχεδίου, πού ἐξαθλιώνει ἀκόμα περισσότερο τούς συνανθρώπους μας οἱ λακέδες τοῦ ξένου κεφαλαίου. Οἱ ἐπίορκοι προδότες.

Πόσα ἀκόμα θά βγάλουν οἱ δοσίλογοι ἀπό τίς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Μινώταυρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply