Πῶς ἐπιβάλλουν τόν ἐποικισμό στή χώρα μας οἱ ἐπίορκοι προδότες

Πῶς ἐπιβάλλουν τόν ἐποικισμό στή χώρα μας οἱ ἐπίορκοι προδότες2Δεῖτε τό παρακάτω ἔγγραφο πού παίρνουν οἱ λαθρομετανάστες ὅταν τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους ἀφοῦ τούς συλλάβουν. Ποῦ νά τούς βάλουν ὅλους αὐτούς; Ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη δέν τούς χωρᾶ:Πῶς ἐπιβάλλουν τόν ἐποικισμό στή χώρα μας οἱ ἐπίορκοι προδότες1

Τό βρῆκα στό facebook

(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply