Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν;; (ἀναδημοσίευσις)

Ὃταν ἀκόμη δὲν ἐτίθετο θέμα Μακεδονίας, κάποιοι μεγαλοπρόσκοποι ἐδημιούργησαν…

Τὸ παρακάτω ἒγγραφον εἶναι στήν ἀγγλικήν ἀλλά σὲ συνδιασμό μὲ τὴν …παρεούλα του, δίδει διαφωτιστικότατες πληροφορίες….

Τὸ κείμενο δὲν ἐστάλη πρός διόρθωσι ἀλλά πρός ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ!!!

Δήλα δή ἐπρόκειτο γιὰ ἓνα ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας!!!

Παραθέτω ἐπίσης στὸ τέλος τοῦ ἂρθρου τόν σχολιασμό τοῦ φίλου Ἀνδρέα ποὺ βοήθησε νὰ καταλάβουμε τὶ ἀκριβῶς συνέβη.

ΦιλονόηΠῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν...1

 

Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν...2

Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν...3

Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν...4

Πῶς οἱ πρόσκοποι παρέδωσαν ἱστορία κι ὂνομα χιλιάδων ἐτῶν...5Κι ἐδῶ τὸ σχετικὸν σχόλιον ποὺ διαφωτίζει ἀκόμη περισσότερο:

Σημαντικὴ διόρθωσις, μιᾶς καὶ γνωρίζω τὴν ἐπιστολή.
Ἀκοῦστε λοιπόν:
Σὲ μιὰ ἐποχὴ λίγο μετὰ τὸ συμβούλιο ΟΛΩΝ τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων ὑπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.
Οἱ ἀρχηγοὶ εἶχαν ἀποφασίσει ΟΜΟΦΩΝΑ ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχη ὀνομασία ποὺ θὰ περιέχη τὸν ὅρο «Μακεδονία».
Τότε ἀκριβῶς ἐρήμην τῶν βαθμοφόρων τῶν προσκόπων, ὁ ἔφορος διεθνῶν σχέσεων τοῦ ΣΕΠ Κώστας Τσαντίλης (ναὶ ὁ γνωστὸς ἀπ’ τὰ χλιδάτα καταστήματά του στὴν Ἑρμοῦ & τὴν Σταδίου) στέλνει μιὰ ἐπιστολὴ σὲ διάφορα ξένα σώματα προσκόπων σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ μικρὴ εἰσαγωγὴ προτείνει «αὐτὴ ἡ περιοχή» (τὰ σκόπια δηλαδή) πρέπει νὰ ὀνομασθῇ «γι΄ αὐτὸ ποὺ ἀκριβῶς εἶναι» δηλαδή: ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!!
 
Τί παρατηροῦμε; Καί τί πρέπει νά ξέρετε;;;
1) ποιόν ῥώτησε καί ποιόν ἐκφράζει;;;; Καί τί δουλειά τελικά «ἔχει ἡ ἀλεποῦ στό παζάρι»;;
2) ἡ θέσις ποὺ ἐκφράζει ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπόφαση ΟΛΩΝ τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων!!
3) γιὰ  τὴν σύνταξη τῆς ἐπιστολῆς βοήθησε τὸ μέλος τοῦ ΣΕΠ πρέσβης ἐπὶ τιμῇ Κος Αἰλιανός.
4) ΚΑΜΜΙΑ ἐπιστολὴ πρὸς διεθνῆ προσκοπικὰ γραφεῖα ΔΕΝ φεύγει χωρὶς τὴν ἔγκριση κάποιου Δημήτρη Ἀλεξάτου (οὐσιαστικὸς καθοδηγητὴς τοῦ ΣΕΠ γιὰ 10ετίες καὶ πολλὰ ….ἄλλα)
5) Δὲν ξέρω γιὰ τὸν Αἰλιανό, ἀλλὰ ὁ Ἀλεξᾶτος εἶναι Μασῶνος (στοὰ Φοῖνιξ) καὶ ὁ Τσαντίλης ἔχει κι αὐτὸς στενότατες σχέσεις μαζύ τους!!
6) Πολλοί, ὅταν ἡ ἐπιστολὴ διέῤῥευσε ἀναρωτήθηκαν.. «εἶναι θέσεις δικές τους ἣ κάποιο «ξένο κέντρο» τούς ἔδωσε ἐντολή νά προτείνουν κάτι τέτοιο γιά νά αἰωρεῖται ἡ πρότασις αὐτή καί μάλιστα ἀπό ἕλληνες;
7) τὴν ἐπιστολὴ ἀνεκαλυψε ὁ ἔφορος νήσων Αἰγαίου Γιάννης Διακονᾶς. Τὴν κατήγγειλε ὡς ἀνθελΛηνικὴ (καὶ ἔτσι ἦταν) ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ποὺ μεθοδεύτηκε καὶ ζήτησε τὴν τιμωρία τῶν συντακτῶν τῆς ἐπιστολῆς.
Ἀποτέλεσμα;;;;
Τὸ ΣΕΠ ἔθεσε ἐκτὸς Σώματος τὸν Κο Διακονᾶ!

Τὰ συμπεράσματα δικά σας!!!

 

πρώτη δημοσίευσις 9 Δεκεμβρίου 2010
(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply