Σπανίας ἐμπνεύσεως …μεταῤῥύθμισις!!!

Σπανίας ἐμπνεύσεως ...μεταῤῥύθμισις!!!«Ἔκτακτη εἰσφορὰ στὸν τζίρο τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν ὑπὲρ τῶν ἀσφαλιστικῶν Ταμείων, ἀπεκάλυψε ὁ ὑφυπουργὸς Ἐργασίας Τᾶσος Πετρόπουλος».

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό …κόβεται γιά τό «καλό» μας;

Εἴδατε τελικά πού χρειαζόταν μιά ἐπιτροπή σοφῶν;
Πῶς ἀλλοιῶς θά ἐπεξεργάζονταν καί θά θεσμοθετοῦσαν μία τέτοιας σπανίας ἐμπνευσεως μεταρρύθμιση γιά τό ἀσφαλιστικό;

Ὀργάνωσε λοιπὸν τὸ κράτος μιὰ «ἐπιτροπὴ σοφῶν», μὲ τραντακτὰ ὀνόματα τῆς ἀκαδημαικὴς κοινότητος καὶ ἐμπείρους τεχνοκράτες γιὰ νὰ γίνῃ ἐπιτέλους μιὰ μεταρρύθμισις στὸ ἀσφαλιστικό.
Τὸ σχέδιο στὸ ὁποῖο κατέληξαν οἱ σοφοί, μετὰ ἀπὸ ἀκαταπαύστη καὶ κοπιαστικὴ μελέτη καὶ ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων, εἶναι ἡ αὔξησις τῶν εἰσφορῶν.
Μάλιστα ὁ ὑπουργὸς ἀνακοίνωσε πὼς θὰ ξεκινήση καὶ ἐθνικὸς διάλογος γιὰ  τὸ θέμα.
Ὅλα αὐτά, γιὰ προαπαιτούμενες καὶ προαποφασισμένες μνημονιακὲς δεσμεύσεις, τὶς ὁποῖες ἔχει ὑπογράψει τὸ κοινοβούλιο. Ὑπάρχει κάτι πού δέν καταλαβαίνεις;

Στὴν ἐπιτροπὴ σοφῶν συμμετεῖχε καὶ ὁ πρῴην διοικητὴς τοῦ ΙΚΑ ἐπὶ πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη.
Ἔμπειρος, στιβαρὸς καὶ ἀξιόπιστος τεχνοκράτης, μὲ σοφία δοκιμασμένη στὸ χρηματιστήριο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ὅπου καὶ «ἐπενδύθηκαν» τὰ χρήματα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων τὸ 1999.

Ὅταν σᾶς λέω νὰ πάρετε τὰ ὅπλα μὲ περνᾶτε γιὰ τρελλό.

Εὐθύμης Μαραμῆς
ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

φωτογραφία

 

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply