Σοκαρίστηκε ὁ Μητσοτάκης καί πῆρε, μόνο, ἕξι μετακλητούς

γουρλομάτης

Πόσους θά διώξῃ ἀπό τό δημόσιο (καί καλῶς θά πράξῃ, βεβαίως), εἴπαμε;

Καμαρῶστε τά ἔργα καί τά λόγια τοῦ ψεύτη:

Σοκαρίστηκε ὁ γουρλομάτης ἀπό τούς νόμους πού ἔχει δημιουργήσει τό βρώμικο συνάφι του. Ἐμεῖς δέν σοκαριστήκαμε καθόλου ἀπό τά λεγόμενα τοῦ γιοῦ τοῦ Μητσοτάκη. Ἀπεναντίας καταγράφουμε γιά νά ἀποδώσουμε δικαιοσύνη ὅταν ἡ Ἑλλάδα, ἐπιτέλους, ἀποκτήσει μία νόμιμη κυβέρνησι.

Μινώταυρος

(Visited 15 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Σοκαρίστηκε ὁ Μητσοτάκης καί πῆρε, μόνο, ἕξι μετακλητούς

Leave a Reply