Σοκαρίστηκε ὁ Μητσοτάκης καί πῆρε, μόνο, ἕξι μετακλητούς

Πόσους θά διώξῃ ἀπό τό δημόσιο (καί καλῶς θά πράξῃ, βεβαίως), εἴπαμε;

Καμαρῶστε τά ἔργα καί τά λόγια τοῦ ψεύτη:

Σοκαρίστηκε ὁ γουρλομάτης ἀπό τούς νόμους πού ἔχει δημιουργήσει τό βρώμικο συνάφι του. Ἐμεῖς δέν σοκαριστήκαμε καθόλου ἀπό τά λεγόμενα τοῦ γιοῦ τοῦ Μητσοτάκη. Ἀπεναντίας καταγράφουμε γιά νά ἀποδώσουμε δικαιοσύνη ὅταν ἡ Ἑλλάδα, ἐπιτέλους, ἀποκτήσει μία νόμιμη κυβέρνησι.

Μινώταυρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Σοκαρίστηκε ὁ Μητσοτάκης καί πῆρε, μόνο, ἕξι μετακλητούς

Leave a Reply