Ὑπάρχουν οἱ Ἄνθρωποι καί τά Ἀνθρωποιεδῆ;

Γιατί κάποιοι ἄνθρωποι προγραμματίζονται τόσο εὔκολα καί καθίστανται ὑποχείρια ἐνῶ ἄλλοι ὄχι;
Γιατί παρατηροῦμε τόσον μεγάλη διαφορά σήμερα, σέ σημεῖο πού φθάνουμε πλέον νά ὁμιλοῦμε γιά ἀνθρώπους καί γιά ἀνθρωποειδῆ;

Ὅταν οἱ ναζὶ ἐφήρμοσαν τὶς δοξασίες τῶν δυσγενετιστῶν ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὶς Η.Π.Α., πιστεύοντας ὅτι μὲ τὸν «προγραμματισμό» καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου θὰ κατασκευάσουν κάποιαν …ἀνωτέρα φυλή, ὁ Ἔβολα παρετήρησε ὅτι τὸ μόνον ποὺ θὰ συμβῆ εἶναι νὰ κατασκευάσουν εὐπαρουσίαστα ζῶα!

Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας ὀξυτοκίνη, μειώνεται ὁ …ῥατσισμός!!!

Ἔρευνα μὲ τίτλο «Ἡ Συμμόρφωσις μὲ ὑποχρεωτικὴ χορήγηση Ὀξυτοκίνης μειώνει τὴν ξενοφοβικὴ ἀπόῤῥιψη ἐξωτερικῆς ὁμάδος» (πηγή: pnas.org.full.pdf)

Νέα ψυχολογικὴ ἔρευνα (ἔγινε μὲ δωρεὰ τοῦ ….«Γερμανικοῦ Ἱδρύματος Ἐπιστημῶν»), ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη στὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῶν ΗΠΑ (PNAS) καὶ ἡ ὁποία κατέληξε στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ Συνέχεια

Χρῆσις ὅπλων ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ

Προσφάτως στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες (ἀποικίες) ἔγινε παραδεκτὸ ἀνοικτὰ ὅτι ἡ καπνοαπαγόρευσις ἐπεβλήθη ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ ἕναν λόγο, κι αὐτὸς δὲν ἦταν βεβαίως τὸ ἀνύπαρκτο «παθητικὸ κάπνισμα», ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἐνηλίκων. Μὲ ἄλλα λόγα ἡ ἐπιβολὴ κοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ μὲ τεχνικὲς μπηχεβιορισμοῦ κ.ἄ..

Συνέχεια

Φακελλοκάρτα κι ἄλλα ἐπιταχυνόμενα μέτρα δουλοποιήσεώς μας

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀντιληφθῆ τὸ βρώμικο παιχνίδι ποὺ παίζεται μὲ πρόσχημα τὴν «πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς», τὴν «πάταξιν τῆς ἁρπακτῆς» καὶ τὴν «πάταξιν τῆς διαπλοκῆς». Συνέχεια

Βλακοεργαλεῖα ἀκατάλληλα γιὰ διαδίκτυο

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 ἕως τώρα, ἡ Wikileaks δημοσιεύει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τ[ο ὅτι ἡ CIA λειτουργεῖ μίαν παγκοσμίου ἐμβελείας κυβερνοεπίθεση εἰσβολῆς καὶ παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, ὅπως ὑπολογιστές, ἀλλὰ κυρίως τεχνολογίας smart: βλακόφωνα, βλακοτάμπλετ, βλακοτηλεοράσεις, αὐτόματα βλακοαυτοκίνητα παρακάμπτονται πολὺ εὔκολα καὶ καθίστανται παρακολουθήσιμα (ἀνοίγουν τὸ μικρόφωνο, τὴν κάμερα κτλ.) καθὼς καὶ τηλεχειριζόμενα (π.χ. παράκαμψις συστήματος αὐτομάτου πλοηγήσεως σὲ βλακοαυτοκίνητα). Συνέχεια

Ὑστερικὴ προπαγάνδα

Τὰ χάλια τῶν πουριτανῶν λεχριτῶν. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν πιστεύουν ὁρισμένοι ἀφελεῖς ὅτι αὐτὰ ποὺ τοὺς ταΐζουν μὲ ἐπιστημονικοφανὲς περιτύλιγμα οἱ σημερινοὶ πουριτανοὶ προστεστάντες, ἔχουν κάποιαν ὁποιανδήποτε βάση.

Συνέχεια