Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (γ)

Σήμερα θ σς παρουσιάσουμε λλα τρία προϊόντα ερείας χρήσεως, μ τποα μπορομε  ν λύσουμε πολλ προβλήματα καθαριότητας κα φυσικ ν προστατεύσουμε κα τ περιβλλον κα τν γεία μας. 

Κα τ προηγούμενα δύο ρθρα διαθέτουν πλς  δηγίες παρασκευς καπαιτον λάχιστον χρόνο νασχολήσεως.

Συνέχεια

Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (β)

Συνέχεια σήμερα μὲ τὴν παρασκευὴ ἀπορρυπαντικῶν πλέον. 
Πρώτη ὕλη τὸ σαπούνι, ποὺ παρουσιάζουμε ἐδῶ:

Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (α)

Κάθε παρασκευὴ γίνεται γρήγορα καὶ εὔκολρα, προσφέροντας μίαν σοβαρὴ αὐτοδυναμία στὴν οἰκιακὴ οἰκονομία.
Ἐλπίζω νὰ φανοῦν χρήσιμα τὰ παρακάτω.

Συνέχεια

Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (α)


Σήμερα θὰ καταπιασθῶ μὲ θέματα ποὺ δὲν καλογνωρίζω.
Σαπούνι ἔχω φτιάξει κατὰ καιρούς, κάποιες φορὲς μὲ ἐπιτυχία.
Ἀλλὰ τὰ ὑπόλοιπα, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὑγρὸ γιὰ πλύσιμο τῶν πιάτων ἢ ἀποῤῥυπαντικὸ πλυντηρίου ἢ μαλακτικὸ ῥούχων, ὁμολογῶ πὼς δὲν ἔχω καταπιασθεῖ ἔως σήμερα.
Καιρὸς νὰ τὸ δοκιμάσω.
Συνέχεια