Ὑβριστὲς ἐν πλήρῃ ἀσυδοσίᾳ

Δὲν θέλησα νὰ μιλήσω γιὰ τὸν Σαράντο Καργάκο καὶ τὸν θάνατό του, ὅπως ἐπίσης καί, γιὰ τὸν ἐπίσης πρόσφατο, θάνατο τῆς Ἄννας Τζιροπούλου. Γιὰ ἐμέναν  τέτοιοι θάνατοι εἶναι ἀσχολίαστοι καὶ ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἀντιλαμβάνεται αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβάνεται.
Θὰ μιλήσω σήμερα ὅμως γιὰ τοὺς ὑβριστές, ποὺ …«εἶδαν φῶς καὶ μπῆκαν» γιὰ νὰ γλεντήσουν γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως. Συνέχεια

Χωνεύοντας τὸ εἶδος τοῦ κάθε «ὑπερασπιστοῦ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»

«Παρατηρητήριον τοῦ Ἐλσίνκι»

Ἕνα παλαιὸ ἄρθρο -τοῦ 2006- ποὺ δικαιώνει τὴν παροιμία «δεῖξε μου τοὺς φίλους σου, νὰ σοῦ πω ποιός εἶσαι…»

Γιὰ νὰ καταλάβουν ὅλοι ὅτι οἱ μηνύσεις τοῦ Δημητρᾶ ἐνάντια στοὺς «ἐνοχλητικούς» δημοσιογράφους ἐνδεχομένως νὰ ἐκμαιεύσουν «δεδικασμένα», κατόπιν «ἀφορήτου πιέσεως» στοὺς δικαστὲς – ἐὰν δὲν ἀποδειχθοῦν «πρόθυμοι»…
Συνέχεια

Δημοκρατία τοῦ …«ἀντιῤῥατσισμοῦ»!!!

Ἤ, ἄλλως, «βιομηχανία ἐκδημοκρατισμοῦ» τοῦ πλανήτου!!!

Βασικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ἔπρεπε νὰ τὴν ἀποκαλοῦμε «βιομηχανία τοῦ ἀντιῤῥατσισμοῦ», ἀλλὰ παραμένουμε …κόσμια, καλὰ κι εὐγενικὰ παιδιά. Δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ τοὺς τσουβαλιάζουμε ὅλους μαζύ…
Χαζούς, βλάκες, ἀνθέλληνες, χαχόλους, πράκτορες καὶ ἐξαγορασμένους στὸ ἴδιο τσουβάλι δὲν γίνεται νὰ τοὺς βάζουμε, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἅπαντες ἐξ αὐτῶν συμπράττουν στὸ ἴδιο, κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἔγκλημα!!!
Ὑπάρχουν διαχωρισμοὶ ὀφθαλμοφανεῖς γιὰ ὅλους αὐτοὺς κι ὀφείλουμε νὰ τοὺς ἀναδεικνύουμε.
Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Δημιουργοῦν …«ῥατσιστή» γιὰ νὰ κυνηγᾶμε Χίμαιρες!!!

Ἡ Τριανταφύλλου εἶναι ὁ «λαγός» τῆς κυνοδρομίας ποὺ λέγεται «ἀντιῤῥατσιστικό» κυνήγι μαγισσῶν καὶ δημιουργεῖ «τετελεσμένο» στὸ νομικὸ πλαίσιο, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ μποροῦν νὰ κτυπήσουν πραγματικοὺς «ῥατσιστές»,  ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχουν!!! Συνέχεια

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «θεματική ἑβδομάδα»;

Τὴν ἔρευνα τὴν ξεκίνησε ὁ φίλος Ἰωάννης Ἀλκαῖος, ἀλλὰ εἶπα νὰ συμπληρώσω κάποια στοιχεία ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποιὸς μᾶς ἐμπαίζει κανονικότατα καὶ μὲ τὸν νόμο.

Θεωρῶ ἀναγκαῖο νὰ γνωρίζουμε πῶς προέκυψε ἡ ἐγκύκλιος τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος γιὰ τὰ Γυμνάσια.

Ἡ Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Ἀθηνῶν εἶναι ἡ ἐμπνευστὴς τῆς προτάσεως. Συνέχεια