Πρωτοκαθεδρία στήν ῥωσσική ἐκκλησία;

Τὸ παρακάτω κείμενον ἐξεκίνησε νὰ γράφεται στὶς 29 Μαΐου 2016 καὶ ἦταν ἕτοιμον πρὸς δημοσιέυσιν στὶς 3 Ἰουνίου 2016, μὲ πάρα πολλὰ στοιχεία, ποὺ θὰ ἀνεδείκνυαν, μέσῳ πολλῶν ἐρευνῶν τῆς σελίδος μας – κι ὄχι μόνον, μὲ ὅλα τὰ γνωστὰ (ἐπισήμως πάντα) παρασκήνια, πὼς κάτι σημαντικὸ ἔτρεξε στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐν τούτοις, γιὰ λόγους τῆς τότε ἐπικαιρότητος, ἔμεινε στὰ πρόχειρα τῆς σελίδος.
Σήμερα σᾶς τὸ παρουσιάζω, ὄχι τόσο γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ ὅσα τότε γεγονότα πρό- λείαιναν τὰ σημερινά, ὅσο διότι πιστεύω πὼς ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῆ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν συμφωνηθῆ (καὶ) στὸ Ὅρος ἐκείνην τὴν περίοδο.
Ποιές ἦσαν αὐτές οἱ συμφωνίες;
Λίγη προσεκτικὴ παρατήρησις θὰ μᾶς τὶς ἀναδείξῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω μὲ τὶς τότε σκέψεις καὶ σημειώσεις.
Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἡ …σύντομη εἴδησις τῆς ἡμέρας!

MΟΣΧΑ – Η Ρωσσία έχει πληροφορίες ότι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους εκπαιδεύονται στο Φαράγγι Pankisi της Γεωργίας κοντά στα σύνορα της Ρωσσίας, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;

Θυμᾶστε τήν κρίση  στήν Νότια Ὀσετία, στήν Γεωργία, τό 2008, μέ τόν πρόεδρο – μαριονέτα τῶν Ἀμερικανῶν, τόν Μιχαήλ Σαακασβίλι; 
Ἔεε, τελικὰ πάλι γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες ἔγινε τὸ σκηνικὸ τότε, ὅπως ἀποδεικνύει τὸ παρακάτω κείμενο μὲ νεώτερα στοιχεῖα !!!

Στὴν Γεωργία ἀνακαλύφθηκε τὸ 6ο μεγαλύτερο κοίτασμα, ἀπὸ τὰ κοιτάσματα ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ἕως σήμερα: 135 Τρισεκατομμύρια Κυβικὰ Μέτρα!! Συνέχεια

Ποιός ἐξῴπλισε τήν Γεωργία κατά τῆς Ῥωσσίας;

Ποιοι άραγε πιστεύετε ότι εκπαίδευσαν κι εξόπλισαν τον στρατό της Γεωργίας, ώστε να αντιμετωπίσει τους …κακούς Ρώσσους;

Μα φυσικά οι …Άγγελοι του Ισραήλ. 

Ποιός ἐξῴπλισε τήν Γεωργία κατά τῆς Ῥωσσίας;2 Συνέχεια

Τὰ «δικά τους» παιδιὰ δὲν ἀντιμετωπίζουν προβλήματα …ἀνεργίας!!!

Τὰ «παιδιά» τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως δὲν μένουν ποτὲ ἄνεργα… Συνέχεια