Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἡ …σύντομη εἴδησις τῆς ἡμέρας!

MΟΣΧΑ – Η Ρωσσία έχει πληροφορίες ότι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους εκπαιδεύονται στο Φαράγγι Pankisi της Γεωργίας κοντά στα σύνορα της Ρωσσίας, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;

Θυμᾶστε τήν κρίση  στήν Νότια Ὀσετία, στήν Γεωργία, τό 2008, μέ τόν πρόεδρο – μαριονέτα τῶν Ἀμερικανῶν, τόν Μιχαήλ Σαακασβίλι; 
Ἔεε, τελικὰ πάλι γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες ἔγινε τὸ σκηνικὸ τότε, ὅπως ἀποδεικνύει τὸ παρακάτω κείμενο μὲ νεώτερα στοιχεῖα !!!

Στὴν Γεωργία ἀνακαλύφθηκε τὸ 6ο μεγαλύτερο κοίτασμα, ἀπὸ τὰ κοιτάσματα ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ἕως σήμερα: 135 Τρισεκατομμύρια Κυβικὰ Μέτρα!! Συνέχεια

Ποιός ἐξῴπλισε τήν Γεωργία κατά τῆς Ῥωσσίας;

Ποιοι άραγε πιστεύετε ότι εκπαίδευσαν κι εξόπλισαν τον στρατό της Γεωργίας, ώστε να αντιμετωπίσει τους …κακούς Ρώσσους;

Μα φυσικά οι …Άγγελοι του Ισραήλ. 

Ποιός ἐξῴπλισε τήν Γεωργία κατά τῆς Ῥωσσίας;2 Συνέχεια

«Ἐὰν δὲν ἐμβολιασθεῖτε θὰ πεθάνετε»…

Μὰ κι ἐὰν ἐμβολιασθεῖτε πάλι θὰ πεθάνετε!!!
Ἐὰν ἐμβολιασθεῖτε θὰ γίνετε ταὐτοχρόνως καὶ πειραματόζωα.
Μὰ κι ἐὰν δὲν ἐμβολιασθεῖτε, πάλι πειραματόζωα θὰ γίνετε.
Ἐὰν ἐμβολαισθεῖτε δὲν θὰ πεθάνετε ἀπὸ αὐτούς, τοὺς πέντε ἤ δέκα ἤ ἐκατὸ λόγους.
Ναί, ἀλλὰ ἐὰν δὲν ἐμβολιασθεῖτε θὰ πεθάνετε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πενήντα ἤ ἐκατὸ ἤ χιλίους λόγους.

Τί θέλω νά πῶ;
Στὴν Ἀφρικὴ τὰ πειραματόζωα εἶναι ὅλος ὁ πληθυσμός. Ἐκατομμύρια ἐπὶ ἐκατομμυρίων.
Στὴν Εὐρώπη ὅμως; Στήν Ἀμερική; Στήν Ἀσία; Στήν Ὠκεανία;
Συνέχεια

Εὐρασιατική Ἕνωσις!!!

Ἡ πρώην Σοβιετική Ἕνωσις μεταμορφώνεται σέ Εὐρασιατική καί μπαίνει ξανά στό γεωπολιτικό παιχνίδι τῆς περιοχῆς. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει τό τοπίο. 

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον γιατί ἦρθε ὁ σοσιαλήσταρχος GAP στήν Ἑλλάδα καί τί συμφέροντα ἐξυπηρετοῦσε. 

Τό τραῖνο τό χάσαμε. Εἴμαστε πολύ μικροί γιά νά σηκώσουμε τό ἀνάστημά μας καί ὅπως ὅλα δείχνουν θά παραμείνουμε «μικροί» ἄν δέν ἐξαφανιστοῦμε, τελείως, γιά πολλούς καί διάφορους λόγους….Τούς ἔχουμε ἀναλύσει, ἄλλωστε σέ ἄλλα κείμενα…….. Συνέχεια