Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ὁ Μαροκινός αἱμοσταγής τρομοκράτης τοῦ Βελγίου

Μαροκινός, λοιπόν ὁ αἱμοσταγής τρομοκράτης τοῦ Βελγίου, πού σκότωσε πέντε ἀνθρώπους -τά τρία ἦσαν παιδιά ἐκ τῶν ὁποίων τό ἔνα ἦταν ἕνα κοριτσάκι δύο ἐτῶν – καί τραυμάτισε 130, σέ χριστουγεννιάτικο παζάρι στήν κεντρική πλατεία τῆς Λιέγης.

Τό ξέρετε; Ὑποθέτω πώς ὄχι.

Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τῶν ἀκροατῶν καί θεατῶν ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου εἶναι γνωστό ὅτι χειραγωγοῦν τίς εἰδήσεις. Τό ἴδιο κάνουν καί τά ἐγχώρια. Ἀπό ὅλες τίς «ἐπάλξεις».

Διαρρέουν μόνον αὐτά πού ἐπιτρέπεται νά μάθουμε. Δυστυχῶς, ἔχει ἁλωθεῖ καί τό διαδίκτυο. Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἰστοσελίδες πού στηρίζουν τό σύστημα. 

Συνέχεια