Συμπέρασμα τῆς ἡμέρας

Τὸ συμπέρασμα τῆς ἡμέρας… Συνέχεια

Οἱ χαλύβδινοι κανόνες τοῦ πολιτικοῦ γίγνεσθαι

Οἱ χαλύβδινοι κανόνες τοῦ πολιτικοῦ γίγνεσθαι καὶ οἱ συνέπειες τῆς τηρήσεώς τους.

Γράφει ὁ Δημήτριος Μιχαλόπουλος

Τὸν δημόσιο βίο τῶν ἀνθρώπων διέπουν κανόνες – «νόμοι» κατὰ τὴν μαρξιστικὴ φρασεολογία. Εἶναι λάθος -ὀλέθριο μάλιστα- τὸ νὰ νομίσῃ κάποιος πὼς οἱ κανόνες αὐτοὶ «εἶναι γιὰ πέταμα». Κάθε ἄλλο! Ἐπειδὴ ὅμως, ὅπως ἐτόνισε καὶ ὁ Δημήτρης Χατζής, «ἀλέθεται [καθημερινὰ] ὁ ἄνθρωπος μὲ τοῦτο καὶ μὲ ἐκεῖνο καὶ τὸ ἄλλο καὶ δὲν προλαβαίνει νὰ πάρῃ χαμπάρι τὸ τί γίνεται γύρω του», καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὸν βασικό, τὸν χαλύβδινο κανόνα, ποὺ ἀπαρέκκλιτα ὀφείλει νὰ τηρῇ ὁποιοσδήποτε ἀπευθύνεται σὲ πλήθη∙ συγκεκριμένα:
Συνέχεια

Ἑλληνισμός… Λαὸς πολιτικὰ ἀνώριμος, ἀνιστόρητος καὶ μωρόπιστος

Ἕλλην, Ἑλλαδίτης ἢ Κύπριος, πορεύεται πάντα σὰν πρόβατο, ἔχοντας τὴν ἀνάγκη τοῦ τσοπάνη!
Δὲν ἔχει συνηθίσῃ νὰ τοῦ τραβοῦν τὰ αὐτιά, ἀλλὰ νὰ τοῦ τὰ «χαϊδεύουν».
Καὶ εἶναι εὐτυχής. Καὶ ἔτσι πορεύεται, ἐν μέσῳ «λύκων»!

Γι’ αὐτὸ καὶ μορφὲς ὅπως ὁ «Ἄτρωτος» …μπῆκαν στὴν φυλακή!
Ἀπὸ μνήμη ὁ Ἕλλην συναγωνίζεται τὰ χρυσόψαρα!

Ἔχω καὶ σὲ ἄλλα ἄρθρα μου ἀναφερθῇ στὴν ἐξάρτηση τοῦ Ἕλληνος ἀπὸ τὰ κόμματα καὶ τὴν πολιτική. Αὐτὸ ποὺ σὲ ἄλλα κράτη εἶναι ξίφος καὶ ῥομφαία, δηλαδὴ ἡ δύναμις τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὴν ἐξουσία, στὴν Ἑλληνικὴ καὶ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, εἶναι ἡ δύναμις τοῦ πολιτικοῦ καὶ δὴ τοῦ πολιτικάντη ἀπέναντι στὸν ἴδιο τὸν λαό. Συνέχεια