Γιὰ τὸ (πολὺ) μεγάλο Ἰσραὴλ δουλεύουμε ὅλοι μας!!!

Ὅταν ἡ «ἀλληλεγγύη στὸ Κουρδιστᾶν» ἐφούντωνε στὴν Δύση καὶ στὴν χώρα μας, τότε μαθαίναμε καὶ τὸν πραγματικὸ ῥόλο τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δυστυχῶς ἦταν (καὶ παραμένει) ἀκριβῶς ἴδιος μὲ αὐτὸν τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Κούρδων στὴν Συρία.
Συνέχεια

Χάσαμε ὁριστικῶς τήν Μακεδονία διότι τό θέλει ὁ πSoros;

Κατ’ ἀρχάς, ὡς γνωστόν, ἔχουν κυκλοφορήση αὐτά: Συνέχεια

Ῥεμάλια «γαλάζια» καὶ «ῥοζουλί» κάνουν …«μπίζνες» μὲ Ἐθνικὰ ζητήματα!!!

Γαλάζια ῥεμάλια,
πωλοῦν (μέσῳ Τσίπρα) τὴν Μακεδονία, γιὰ ψηφαλάκια ἠλιθίων…
(Ἀπὸ Ἐλευθερία Μπρὶλ ἡ παρακάτω: ἀπεικόνησις)

…ὥστὲ νὰ μὴν ἐξαναγκασθοῦν νὰ τὴν πωλήσουν οἱ ἴδιοι!!!

(Ἀπό τό  DNA τοῦ μητσοτάκουλα καί τῆς ντόρας περίμενες κάτι καλλίτερο;;) Συνέχεια

Ὑπόθεσις «συλλαλητήριον» γιὰ τὴν Μακεδονία μας

Θέμα ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας οὐδέποτε ὑπῆρξε.
Θέμα ὑφαρπαγῆς τῆς Μακεδονίας μας ὅμως καὶ ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ ὑπάρχῃ, γιὰ ὅσο καιρὸ τὴν χώρα θὰ κυβερνοῦν τσιράκια τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου μας.
Ἐπ΄ αὐτοῦ λοιπὸν δὲν ὑπάρχουν διαπραγματεύσεις καὶ σκοτεινὰ σημεία. Ἡ Μακεδονία ἱστορικῶς, φυλετικῶς, γεωγραφικῶς ἦταν καὶ θὰ εἶναι ἑλληνική. Τὰ συμφέροντα ὅμως μποροῦν νὰ τὴν χαρακτηρίσουν, ἐὰν αὐτὸ ἐξυπηρετῇ, ἀκόμη καὶ …κινεζική.

Συνέχεια