Δικαίωμα τῶν πολυεθνικῶν νὰ ἁρπάζουν…

Τὰ ἰσχυρότερα καὶ ἱκανότερα κοράκια τοῦ κόσμου
(Συνεπικουρούμενα ἀπὸ ἐντοπίους δοσιλόγους καὶ μαυραγορῖτες!)

Ἐνάντια σὲ ἕναν διεφθαρμένο καὶ ἀνίκανο
(ποὺ ὅμως παλεύει γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς χώρας του νὰ ἀνήκῃ
σὲ αὐτὴν ὁ ὀρυκτός της πλοῦτος – κι ὄχι στὴν Νέα Τάξη).
Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης στά χέρια τῶν …«προσφύγων»;
Ἡ διάλυσίς της ἐπίσης;
Ὁ κάθε «ἀντιτρομοκρατικός νόμος» λόγῳ τῆς παρουσίας τους, ἔχει σοβαρούς κοινωνικούς καί πολιτειακούς λόγους γιά νά δημιουργεῖται καί νά ἐπιβάλεται ὡς …λογικός;;;
(Παρατηρῆστε τὴν παρακάτω εἰκόνα, ποὺ περιλαμβάνει, ἐπίσης μερικὲς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ζωές μας.)

κεντρικὴ εἰκόνα -πατῆσε ἐπάνω της γιὰ μελέτη- ἀπὸ ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες (παρακάτω) ἐμπεριέχονται στοὺς ἐπομένους συνδέσμους Συνέχεια

Ὑποχρεωτικὴ διάδοσις ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ τοὺς …«φορεῖς»!!!

Οἱ λεγόμενοι «φορεῖς» ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρόγραμμα περὶ τῆς «ἐμφύλου ταὐτότητος» τοῦ ὑπουργείου Παιδείας – αὐτὰ τὰ γκλομπαλιστικὰ ἀπόβλητα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, οἱ καριερίστες πατριδομηδενιστὲς τοῦ ΣΥ ΡΙΖ Α εἶτε εἶναι θύύματα τῆς λιμπεραλιστικῆς προπαγάνδας, ἀφελεῖς ξερόλες, εἶτε σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ποὺ ἔχει στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας καὶ ἰδίως τῆς νεολαίας, ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν πὼς αὐτὸ ποὺ ἐνοχλεῖ τὴν κοινωνία εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν λιμπεραλιστῶν τῆς Δύσεως, γιὰ τὴν διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὴν χώρα μας.
Συνέχεια

Δημαροδρασιτοποταμισμοῦ θάνατος…

Ἐνθυμοῦμαι τὶς κραυγὲς λυτρώσεως, ὅταν ὁ Καμίνης ἀνελάμβανε καθήκοντα συνηγόρου τοῦ πολίτου, ἀπὸ τὸν ἀνεκδιήγητο υἱὸ τοῦ ἀκατανομάστου.
Σιωποῦσα, διότι ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔτσι ἐπέβαλε. Συνέχεια

Χρεωκοπία λοιπόν… Ἔ καί;

Ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐξεκίνησε γιὰ τὸ ταξείδι-ἐκστρατεία του στὴν Ἀσία, ἔκοψε κάθε γέφυρα πίσω του.
Ξεπώλησε ὅλα τὰ προσωπικά του περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ οὐδέποτε ἐπέστρεψε στὴν πατρῴα γῆ. Οὔτε …νεκρός.
Πῆρε τοὺς Μακεδόνες καὶ τοὺς λοιποὺς Ἕλληνες καὶ ἄφησε τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα δίχως στρατιωτικὲς δυνάμεις ἀξιόμαχες, δίχως τὴν συνοχὴ τῆς πόλεως-κράτους καὶ δίχως τὶς παλαιὲς ἐκεῖνες δομές, ποὺ ἔκαναν τοὺς Ἕλληνες νὰ μεγαλουργήσουν.
Θεωρητικῶς ἡ ἔννοια τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος ἔπαυσε ἐπὶ Ἀλεξάνδρου καὶ ἤνοιξε μία νέα σελίς, μὲ πολλὲς πολλές, συνήθως καταστροφικές, περιπέτειες, στὴν ἱστορία μας ὡς λαοῦ. Συνέχεια

Ποιός φοβᾶται τούς Ἡνωμένους Ἕλληνες;

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὰ διάφορα κομματικὰ μαγαζάκια, τὶς προμήθειες τῶν συνδικαλιστικῶν παραμαγαζίων καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ συνεργοῦν καὶ συμπράτουν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐπιτραπῇ στὸν Ἕλληνα νὰ δῇ πέραν καὶ πίσω ἀπὸ αὐτούς.
Λειτουργοῦν σὰν σκιές, σὰν αἰθαλομίχλη, σὰν κουρτίνα, ποὺ ἀπαγορεύουν στὸ βλέμμα μας νὰ δῇ πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τελικῶς νὰ καταφέρουμε ΟΛΟΙ μας νὰ διαπιστώσουμε τὸ πασιφανές: Τὸν κοινό μας ἐχθρό, ποὺ τελικῶς δὲν εἶναι ὁ Ἕλλην ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ χρηματοδοτεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς διασπαστικὲς κινήσεις…

Διασπαστικὲς κινήσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ κόμματα, σὲ θρησκεῖες, σὲ πολιτικὰ συστήματα, ἀλλὰ ποὺ ἁπλῶς μᾶς κρατοῦν σιδηροδεσμίους στὰ δεσμὰ ποὺ ἄλλοι μᾶς φόρεσαν… Στὰ πραγματικὰ δεσμά… Συνέχεια