Δημαροδρασιτοποταμισμοῦ θάνατος…

Ἐνθυμοῦμαι τὶς κραυγὲς λυτρώσεως, ὅταν ὁ Καμίνης ἀνελάμβανε καθήκοντα συνηγόρου τοῦ ποίτου, ἀπὸ τὸν ἀνεκδιήγητο υἱὸ τοῦ ἀκατανομάστου.
Σιωποῦσα, διότι ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔτσι ἐπέβαλε.

Ἐνθυμοῦμαι τὶς ἰαχὲς λυτρώσεως, ὅταν ὁ Καμίνης ἐξελέγετο Δήμαρχος Ἀθηναίων.
Σιωποῦσα, διότι ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔτσι ἐπέβαλε.

Ἐνθυμοῦμαι τοὺς διθυράμβους, ὅταν ἡ δράσις, τὸ κόμμα τῆς κοινῆς λογικῆς, ἐξέλεγε συμβούλους στὴν δευτέρα θητεία Καμίνη. Σιωποῦσα, διότι ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔτσι ἐπέβαλε.

Ἐνθυμοῦμαι τὶς κραυγὲς ἀγαλιάσεως, ὅταν ὁ Καμίνης ἐτίθετο ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήματος «μένουμε εὐρώπη». 
Σιωποῦσε, διότι ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔτσι ἐπέβαλε.

Σᾶς ἔχω νέα λοιπόν…….
Ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἀπεβίωσε….
Μαζύ της καὶ ἡ δική μου σιωπή, τὰ ἒς ἒς τῆς γνώμης καὶ τῆς σκέψεως, ὁ δημαροδρασιτοποταμισμὸς πνέει τὰ λοίσθια , μαζὺ μὲ τὴν ῥόδα Καμίνη.

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply