Χρονιὰ τοῦ …ζῇν ἐπικινδύνως, τὸ 2017, γιὰ τὴν Ἑλλάδα!

«2017, ἡ χρονιὰ τοῦ …ζῆν ἐπικινδύνως γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Τὸ τοπίο ἀρχίζει νὰ ξεκαθαρίζῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν σχέση της μὲ τὴν Εὐρώπη.
Καὶ τὰ σημάδια δὲν εἶναι καλά.

Ὁ Τσίπρας, μὲ τὴν ἀκατανόητη ἀπόφασή του γιὰ διαμοιρασμὸ δώρων στοὺς συνταξιούχους, ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου.
 Ὅπως ἦταν φυσικό,οἱ «σκληροπυρηνικοί»  τῶν ἑταίρων ἐπέτυχαν τὴν …κατάλληλη εὐκαιρία καὶ σήκωσαν τὸ …γάντι!

Καὶ ἐνῶ πλέον ὁ Ἕλλην πρωθυπουργὸς εἶναι στριμωγμένος, σὰν γαζέλα, ἀνάμεσα σὲ «ἐλέφαντες», ὅπως λέει καὶ ὁ Τσακαλῶτος, ἴσως νὰ μὴν ἔχῃ πιὰ κάποιαν σημασία τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὸς εὐθύνεται…
Ἅπαξ καὶ μπλέξῃς σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο, δύσκολα βγαίνεις…
Καὶ οἱ Συριζα-Ανὲλ ἐνεπλάκησαν ἄσκημα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ, ἐνᾦ ἤθελαν νὰ κάνουν «παιχνίδι» ποντάροντας στὴν «ἠθικὴ ἀκεραιότητά» τους, γρήγορα ἀντελήφθησαν πὼς τὸ «παιχνίδι» δὲν ἐξελίσσεται ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἶχαν στὸν μυαλό τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίσουν πλέον νὰ χάνουν τὴν ψυχραιμία τους…
Πῶς θά μποροῦσε ἐξ ἄλλου νά εἶναι διαφορετικά, ἀπό τήν στιγμή πού ὁ «ἐνορχηστρωτής» τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὁ Γερμανὸς Σόιμπλε, ἔχει διαφορετικά σχέδια γιά τό «δημιούργημά» του;

Γνήσιος ἐκπρόσωπος τῆς γερμανικῆς ὁλιγαρχίας ὁ Σόιμπλε, ἔχει σὰν στόχο τὴν διαφύλαξη τῶν «κεκτημένων» τῆς χώρας του, διὰ μέσου μιᾶς ἀνακατατάξεως τῆς Εὐρώπης, μὲ ξεκάθαρο στόχο τὴν δημιουργία ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ὑγιειοῦς πυρῆνος, ἀπὸ τὶς δυνατὲς καὶ πλούσιες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
Ὅσον ἀφορᾶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες, ἁπλᾶ θὰ περιορισθοῦν στὸν ῥόλο τοῦ …δορυφόρου!
Τὸ γνωστό, παλαιό, σχέδιο γιὰ μίαν Εὐρώπη (καὶ ἕνα εὐρῶ) τῶν δύο ταχυτήτων.

Σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο δυστυχῶς ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει κάποιαν θέση.
Ἰσχύει δῆλα δὴ αὐτό, ποὺ ἔγραφε, σὲ κύριο ἄρθρο της, ἡ  Wall Street Journal: «Τὸ  2017, θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ  τοῦ… ζῆν ἐπικνδύνως γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply