Γενετήσια ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος

Ἂν κάποτε ἡ Ἱστορία μιλήσῃ γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἀνδρέα,
εἶναι βέβαιο πὼς θὰ παρακάμψη τὸ τερατούργημα ΠΑΣΟΚ,
θὰ προσπεράση τὸ ἀνοσιούργημα ΣΥΡΙΖΑ,
θὰ σκάση ἕνα ὀφειλόμενο μπουκέτο στὸν φασουλὴ Ἀλ6
καὶ θὰ σταθῆ σὲ κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ τοῦ 1951, Συνέχεια

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου.

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Συνέχεια

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πού, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὁ μύθος τῆς «καλῆς ἀριστερᾶς», μὲ τὸ «ἠθικὸν πλεονέκτημα» καὶ τὶς λοιπὲς παραμυθολογίες, ἔχει δομήσῃ «σχολή» σοσιαλιστοδημοκρατῶν στὴν χώρα μας.
Λίγο ἡ προπαγάνδα (βλέπε, ὡς ἀρχὴ καὶ τέλος της, τὴν μεγάλη ΕΡΤ, ποὺ ὅλοι μας χρυσοπληρώνουμε)…
Λίγο οἱ «ἀπολογητές» τῆς ἀριστερᾶς πού, στὴν πραγματικότητα ἦσαν καὶ παραμένουν οἱ ὑμνητές της, λειαίνοντας καὶ διαγράφοντας κάθε της ἔγκλημα…
Λίγο καὶ ἡ ἀμνημοσύνη τοῦ κόσμου…
…ἔφθασε σήμερα νὰ συζητᾶμε γιὰ μίαν κοινωνία ἀριστεροσοσιαλίζουσα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐθνικο-πατριωτικοῦ της χαρακτῆρος. Κι ἔτσι, ἀπολύτως παραλόγως, βλέπουμε (πραγματικούς) «ἀναρχικούς», νὰ εἶναι σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες, (πραγματικούς) «ἀριστερούς», νὰ εἶναι σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες καὶ (πραγματικούς) «κεντρώους» νὰ εἶναι ἐπίσης σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες.
(Δὲν ἀναφέρομαι στοὺς φερομένους ὡς «δεξιούς» ἢ «ἀκροδεξιούς» διότι αὐτοί, ἀνεξαρτήτως τοῦ «ἡγέτου» τους, δηλώνουν ἐπισήμως κυρίως πατριῶτες. Τὸ ἐὰν εἶναι ὅμως κι ἔτσι, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία…!!!)
Ἀλλά, δυστυχῶς μας καὶ πάλι, ὅπου τὸ «χρῆμα λαλεῖ» ἐκεῖ γεννῶνται καὶ ὁπαδοί… Καὶ τὸ «χρῆμα λαλεῖ» ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον οἰ γνωστοί μας τοκογλῦφοι χρηματοδοτοῦν ἀφειδῶς τοὺς δικούς τους…
Συνέχεια

Χώρα τῆς παρανοίας

Ἡ παράνοια βασιλεύει σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…

Ὁ πρωθυπουργὸς δημοσιεύει ἄρθρα σὲ ἔντυπα γιὰ (ἀποθανόντα) ἀρχηγὸ ἀντιπάλου πολιτικοῦ κόμματος!

Συνέχεια

Χαρά μας νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ νὰ τιμοῦμε τοὺς …δυνάστες μας!!!

Ὁδὸς Πέτρου Κόκκαλη καὶ ὁδὸς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ ὁδὸς Ἀνδρέα Παπανδρέου…

Συνέχεια

Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (α)

Ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες ἐπισήμως, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα πολὺ πολὺ περισσότερο.
Καί, φυσικά, πίσω ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν ἀπίστευτη κι ἀνθελληνικὴ ὑστερία, μία τράπεζα, ποὺ διαχειρίζεται τὸ ἱστορικό μας ἀρχεῖο καὶ ποὺ ἀποφασίζει γιὰ τὸ τὶ πρέπει ἢ δὲν πρέπει νὰ διδαχθοῦμε γιὰ τὴν Ἱστορία μας, ἐπιλέγει ἐπὶ πλέον τὸ ποιὸς θὰ τιμωρηθῇ καὶ ποιὸς ὄχι, γιὰ τὶς πράξεις του.
Ἐγκλήματα κι ἐγκλήματα εἰς βάρος τοῦ Ἔθνους… Ἀμέτρητα…
Ἐννοεῖται πὼς οἱ πρωτεργάτες αὐτῶν, ἐκτὸς ποὺ ἐπλούτισαν πλιατσιολογώντας, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, παρέμειναν στὸ ἀπυρόβλητον καὶ ἐπὶ πλέον παρουσιάζονται ὡς …ἥρωες!!!

Συνέχεια