Κάρτα πολίτου…. ναὶ ἢ ὂχι;

Κάρτα πολίτου.... ναὶ ἢ ὂχι;Πολλοί προβληματισμοί, νησυχίες καί ρωτηματικά δν τυγχάνουν παντήσεως πό τν προσπάθεια πιβολς ατο το νέου μέτρου.

Τ σημαντικότερα μως φορον τν πραγματική μας σφάλεια…..

Πόσο εάλωτοι γινόμαστε; διαρκς πρόσβασις κάποιων σ πληροφορίες προσωπικν δεδομένων, πόση προστασία μπορε ν παράσχ;  Παραμένουν ο βαθμοί λευθερίας πο διαθέτουμε περιορίζονται;

Καί τελικς, ν καιρ οκονομικς κρίσεως, πόσα χρήματα περισσεύουν πό τ δημόσια ταμεα γι ν διατεθον σ να τέτοιον ργο; χουμε χρήματα δν χουμε;

Ἐὰν χουμε χρήματα, γιατί λαμβάνονται τόσο πιεστικά μέτρα κατά τν ργαζομένων;

Ἐὰν μως δν μς περισσεύουν, γιατί θ πρέπει ν μεγαλώσουμε τ χρέος μας;

κτός ἐὰν κάποιος λλος, πλὴν φυσικά τν δημοσίων ταμείων, ναλαμβάνει τ κόστος…

Γι ν προσφερθ μως νὰ πληρώσῃ θ πρέπει, κατά τήν κρίσι του, ν εναι σημαντικόν κα πωφελές ἓνα ἀνάλογον ἒργο. Πόσο σημαντικόν κι πωφελές μως; Κα θ εναι γι λους γιά λίγους; Κα πόσο λίγους;

Φαντάζομαι πώς γι μς, τος πολτες,  δν θ διαθέσουν χρόνον πρὸς ἐνημέρωσιν… Ἢ ἀκόμη χειρότερα… Δὲν θὰ διαθέσουν χρόνο γιὰ διάλογο… Πέρασαν καὶ οἱ ἐκλογές….

Γιὰ κάποιους ἂλλους ὃμως, ποὺ τόσο κόπτονται καὶ βιάζονται, θὰ πρέπει νὰ εἶναι πάρα πολύ σημαντική. Ἲσως ἀκόμη κι ἓνα νέο ὃπλο καταστολῆς…. Ἲσως..

Πάντως, τὴν Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, πολτες πο διαφωνον νώνουν τς φωνς τους στ Σύνταγμα κα διαμαρτύρονται. Δὲν θέλουν τὴν κάρτα πολίτου κι ἀποφασίζουν νὰ ἀντισταθοῦν. Δὲν θέλουν γενικότερα κι ἂλλην πίεσι στὴν ζωή τους. Ἀρκεῖ ἡ ὑπάρχουσα!

Κι ἐπεί δῆ πολλὲς πιέσεις βιώνουμε, ἂς τὸ ἀπολαύσουμε

Κάποτε οἱ παπποῦδες μας πήγαιναν στὸν πόλεμο χορεύοντας. Πόλεμος καὶ γλέντι ἦταν ἓνα καὶ τὸ αὐτό….  Γλέντι καὶ πόλεμος… Δήλα δῆ ὁ πόλεμος ἦταν γλέντι… Ἂς τὸ κάνουμε λοιπόν κι ἐμεὶς γλέντι αὐτὸ ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε… (Γιατί ἐὰν τὸ κάνουμε πόλεμο, κάποιοι θὰ μείνουν στοὺς καναπέδες τους….) Καὶ… μᾶς ἀφορᾷ ὃλους… Ὃλοι θὰ εἲμαστε συνυπεύθυνοι ἐὰν κάτι τέτοιο περάσῃ… Ἂλλως τε, ἡ «δημοκρατία» μας, δὲν μᾶς ὑπολογίζει καὶ δὲν μᾶς σέβεται… Λειτουργεῖ μόνον γιὰ νὰ αὐτοσυντηρεῖται… Ὂχι ὃμως ὑπέρ αὐτῶν ποὺ τὴν «στηρίζουν» ἀλλά ὑπέρ αὐτῶν ποὺ τὴν ἀκυρώνουν…

Φιλονόη

ἓνα τραγούδι γιὰ τὸ ἐὰν μᾶς χρειάζεται ἢ ὂχι ἡ κάρτα πολίτου

σχετικὰ:

Κινητοποιήσεις κατὰ τῆς κάρτας (ἐλέγχου) τοῦ πολίτου!

Διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (ἐλεγχομένου) πολίτου!

Ἐπείγουσα ἐγκύκλιος!

Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!!


(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply