Βόμβες, τρομοκρατικές ἐπιθέσεις καί ὁ κακός τους ὁ καιρός!

Καιρό εχαμε νά κούσουμε γιά σοβαρές τρομοκρατικές πιθέσεις.

Βέβαια, τρομοκρατικές πιθέσεις μέ προειδοποίησι δεικνύουν κάποιον πού θέλει νά κάν ζημιά λλά δέν θέλει νά χ θύματα!

κάποιον πού  θέλει νά δείξ τήν σχύ του!

κάποιον πού παίζει σέ μίαν θεατρική παράστασι να   κρυφτούλι γιά νά πασχολ τά βλέμματα τν θεατν καί νά μήν κυττάζουν σα διαδραματίζονται κτός σκηνς…..

κάποιον πού σως χει κάτι νά π λλά ντρέπεται…..

8:23 τό πρωΐ; Στούς μπελοκήπους;

Καί γιατί δέν βαλαν τόν κρηκτικό μηχανισμό σέ μίαν κορφούλα κατάξερη; Σέ μίαν ρημιά; φ’ σον δέν θελαν θύματα δέν θά λλαζε κάτι…

λλά πγαν τά καλά ατά παιδιά νά κατεβάσουν λην τήν πρόσοψη το Πρωτοδικίου…. Λές καί τήν εχαν πληρώσει πό τήν τσέπη τους, τήν χρησιμοποίησαν κατά πς τούς ρεσε καί μετά τς δωσαν μία νά πά στόν γύριστο….

Γιατί; Ατήν τήν πρόσοψι (κι χι μόνον) τήν πληρώσαμε λοι μας ρκετές φορές περισσότερο πό σο ξιζε! Κάτι μέ τίς περτιμολογήσεις, κάτι μέ τίς περπρομήθειες, κάτι μέ τά φακελάκια πού τριγυρνοσαν κάτω πό τραπέζια καί καρέκλες…. Πόσο νά πγε; Τρείς; Τέσσερις; Δέκα φορές παραπάνω πό τήν ξία της;

Τώρα τί θέλουν; Νά τήν ξαναπληρώσουμε; Γιατί; Μς περίσσευαν;

Καί τέλος πάντων, ς πομε πώς κάτι θελαν νά πον λλα ντρέπονταν….

Μία πιστολή, μία προκήρυξις, να λεκτρονικό μήνυμα, να ταχυδρομικό περιστέρι… Τόσοι τρόποι πικοινωνίας καί ατοί στό μπομ;

Γιατί νά καταστρέψουν;

Μήπως γιατί δέν εχαν κάτι νά πον λλά μόνον νά δείξουν; σχύ σως;

Μά γαπητοί μου, ἐὰν ασθάνεστε σχυροί, σταθετε πέναντι πό ατούς πού ντιμάχεστε καί ντιμετωπστε τους! Κάθε τί λλο εναι νανδρία! Καὶ μάλλιστα μὲ τὰ ἲδια ὃπλα! Μᾶς ἀποδείξατε πώς διαθέτετε τὴν οἰκονομική δύναμι μὲ τὸν μηχανισμό σας ! Ἀντί νὰ ἀγοράζετε βόμβες, ἀγορᾶστε δακρυγόνα, χημικά, μᾶσκες καὶ σταθεῖτε ἀπέναντι ἀπό αὐτόν πού ἀντιμάχεστε!

Ἐὰν πάλι ασθάνεστε δύναμοι ναντι το κρατοῦντος μηχανισμο (ἢ ὃποιου ἂλλου), νά ναζητήσετε διαφορετικούς τρόπους. Πιό πολιτισμένους! Καί πρωτίστως νά δυναμώσετε! Γιατί πρέπει νά καταστρέψετε;

άν πάλι δέν χετε νάγκη νά πουλήσετε κάποιαν εκόνα, τότε τί;

Μήπως νά περάσετε να μηνυματάκι “στά αγά σας λοι”; Ποιοί στά αγά μας μως; Δέν τό διευκρινίζετε….

μήπως θέλετε νά συμπαρασταθετε στούς συναδέλφους σας πού κρατονται; Ο ποοι μως γιατί κρατονται; Ποιός τούς συνέλαβε; Μέ τί στόχο; Τί στοιχεα χρησιμοποίησε γιά νά τούς συλλάβ;  Γιατί θά τούς δικάσ;  (Ἐὰν τούς δικάσ φυσικά!) Τί όλους παιξαν; Ποιούς μηχανισμούς ξυπηρέτησαν ξυπηρετον;

Γενικς μέ τό θέμα τς τρομοκρατίας χω να θέμα!

Δέν τήν κατανο!  Δέν τήν ντιλαμβάνομαι! Δέν συναιν!!

σα δίκαια κι άν χ κάποιος, τρομοκρατία εναι νας μοχλός βίας. Δέν λύνει προβλήματα. Περιπλέκει τίς καταστάσεις καί τίς κοινωνικές δομές! Κατά βάθος πιστεύω πώς εναι μέσον σκήσεως λέγχου πρός τήν κοινωνία καί τούς πολτες κι χι πρός τούς κρατικούς μηχανισμούς. λλως τε, δέν νθυμομαι νά χ πιτύχ κάτι ξιόλογο παγκοσμίως. κόμη καί τό μέγιστον δίκαιον νά χ τρομοκράτης, τό χάνει ταν καταστρέφ!

ν ντιθέσει φυσικά μέ τά σα πιτυγχάνει λόγος! κόμη κι ταν φιμώνεται διώκεται διαστρεβλώνεται, πάντα ταν μοναδικός νικητής κάθε μάχης. κόμη καί στίς περιπτώσεις πού προσκαίρως βία δειξε νά πιβάλλεται καί νά πικρατ! σοι μηχανισμοί βασίσθησαν στήν βία, ργά γρήγορα κατέρρευσαν καταρρέουν! Γιατί βία εναι μία παρά φύσει δύναμις. νας τρόπος καταργήσεως τν φυσικν λειτουργιν! δια φύσις, ο νόμοι της καί ο μηχανισμοί της, σταθερά καταρρίπτουν κάθε τι πού παράγει βία βρι!

Συνεπς κύριοι τρομοκρτες! πό που κι ἐὰν προέρχεστε! πό που κι ἐὰν χρηματοδοτεστε! πό που κι ἐὰν ποστηρίζεστε…. Χάσατε! Κι σείς καί λα σα κρύβετε πίσω σας!

κόμη κι ἐὰν καταφέρετε νά ίξετε λες τίς προσόψεις τν δημοσίων κτιρίων σέ κάθε λληνική πόλι! κόμη κι ἐὰν καταφέρετε νά κλειδαμπαρώσετε κάθε πολίτη στά το οκου του… κόμη κι ἐὰν λος πλανήτης κρυφτε κάπου πό τόν φόβο σας… Χάσατε!!!

Εστε μία παραφωνία τς φύσεως καί οσιαστικς, ργά γρήγορα θά ατοκαταργηθετε! Δέν σς σηκώνει πλανήτης! Καί φαντάζομαι τι θά γνωρίζετε, πώς ταν πλανήτης δέν σηκώνει κάτι, τό πετάει πό πάνω του!

Φιλονόη.

Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τό  in.gr.

Υ.Γ. Καταστρέψατε καί τό ταξί τοῦ ἀνθρώπου… Τώρα πῶς θά ἐργαστῇ γιά νά πληρώσῃ τούς φόρους πού τοῦ ἀναλογοῦν καί νά ξαναφτιάξῃ τήν πρόσοψι;

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply