Πολίτες κατὰ τοῦ «δὲν πληρώνω»!

Ἄρχισαν τὰ ὄργανα!

Κάτι πιτσιρικάδες (ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν θέλουν νὰ πληρώσουν οὖτε κἄν τὰ στοιχειώδη καὶ ὑποχρεωτικά γιὰ τὴν ὕπαρξί μας) ἐσφράγισαν τὰ ἀκυρωτικά μηχανήματα εἰσιτηρίων. Ἔλα ὅμως ποὺ κάποιοι πολίτες ἀκόμη σκέπτονται…

Σᾶς εἶπα βρὲ παιδιά… Ἀφῆστε τὰ εἰσιτήρια… Δὲν σᾶς ἀφοροῦν… Συνεχίστε μὲ τὰ τῶν δρόμων… Ἐκεῖ ἔχετε τὸ δίκαιον… Ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνετε ὡς φαίνεται…

Γιατί πιστεύετε πώς ἔτσι κερδίζετε; Ἡ ἀντίδρασις τοῦ κόσμου εἶναι ὑπαρκτή καὶ προσπαθεῖτε νὰ τὴν χειραγωγήσετε… Ὁ πολίτης ἀντιδρᾶ σὲ δεκάδες πράγματα καὶ προσπαθεῖτε νὰ τὸν στρέψετε μόνον στὰ τοῦ μνημονίου καὶ στὰ τῶν οἰκονομικῶν… χουμε θνικά προβλήματα! Άλλὰ δὲν σᾶς ἀφοροῦν μᾶλλον….

Ἀρνεῖστε τὴν Ἑλληνική Σημαία, ὡς κάτι «φασιστικό»… ἐν ᾦ οἱ φασίστες εἶστε ἐσεῖς… Κι ἂς μὴν τολμοῦν ἀκόμη νὰ σᾶς τὸ πετάξουν στὰ μοῦτρα…

Ἀρνεῖστε νὰ ἀντιδράσετε κατὰ, τῶν τοὐλάχιστον 5,8 ἑκατομμυρίων ΛΑΘΡΟμεταναστῶν, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα ὑπερασπίζεστε τὰ δικαιώματα τοῦ Ἕλληνος πολίτου. Λὲς καὶ οἱ ἀγέλες τῶν «δούλων» ποὺ μᾶς κουβάλησαν θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῶν Ἑλλήνων….. Θὰ δημιουργήσουν νέες θέσεις ἐργασίας… Ἐπιχειρήσεις… Θὰ παράξουν χρῆμα…. Βεβαίως… Μὲ τὸ λαθρεμπόριο, τὸ παρεμπόριο, τὶς ληστεῖες, τοὺς φόνους, τὶς συστάσεις συμμοριῶν, τὸν βιασμό γερόντων… Ἀλήθεια, εἴδατε κάπου ἀνάπτυξι;

Δὲν θέλετε ῥατσιστές!! Καὶ πολύ καλὰ κάνετε! Ὅμως γιατί ἐν τελῶς ῥατσιστικά ἀπαξιώνετε ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν ὡς ἔθνος; Δὲν ἀντιμετωπίζουμε ῥατσιστικές συμπεριφορές στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα; Δὲν ἀντιμετωπίζουμε ῥατσιστικές συμπεριφορές ἀπὸ τὸν βεζίρη; Δὲν ἀντιμετωπίζουμε ῥατσιστικὲς συμπεριφορὲς ἀπὸ τὴν Δραγώνα καὶ τὴν Φραγκουδάκη; Δὲν ἀντιμετωπίζονται ῥατσιστικὰ οἱ Πομᾶκοι; Ποῦ εἶναι τὸ «ἀνθρωπιστικό» σας ἐνδιαφέρον; Δὲν σᾶς εἶδα νὰ διοργανώνετε μίαν ἀπεργία πείνας κατὰ τῆς τουρκικῆς δράσεως καὶ ὑπὲρ Πομάκων. Ἢ κατὰ τῶν ὅσων δροῦν στὸ Ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος…  Καὶ καλά… δὲν εἶστε ἀπό αὐτούς ποὺ διοργανώνουν ἀπεργίες… Ἀλλὰ, συμπαραστάσεις διοργανώνετε… Μίαν συμπαράστασι στοὺς ἀπεκλεισμένους Ἕλληνες τοῦ Ὑψώματος; Δὲν;;;;; Μίαν συμπαράστασι στοὺς Πομάκους; Δὲν;;;;;

Καταπολεμᾶτε τὴν κοινωνική ἀδικία καὶ τὶς ἄνομες συμβάσεις τῶν ἐργολάβων. Πολύ σωστά! Δὲν σᾶς εἶδα ὅμως νὰ καταπολεμήσετε καὶ τὴν ἀνομία τῶν δουλεμπόρων. Τὴν ἀνομία τῶν παρεμπόρων. Δν σς εδα ν ποκλείσετε τος διαφόρους ποὺ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ πωλοῦν τὰ πάντα ἄνευ παραστατικῶν.

Σᾶς πόνεσε πολὺ ἡ ἐργολαβικὴ σύμβασις παραχωρήσεως δημοσίων δρόμων σὲ ἐργολάβους…  Θεωρεῖτε καταλήστευσις δημοσίου χρήματος καὶ καταπάτησις συνταγματικῶν δικαιωμάτων! Ὀρθότατα! Δν εδα μως ν σς πον καταλήστευσις το λαο (δημοσίου χρήματος) π σους διενεργον ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ κα ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ! Αὐτὸ δὲν εἶναι καταπάτησις συνταγματικῶν δικαιωμάτων; Δὲν εἶναι καταλήστευσις δημοσίου χρήματος; Θὰ ἔλεγα μάλιστα πὼς αὐτὸ εἰδικά εἶναι χειρότερο! Διότι γίνεται κατ’ ἐξακολούθησιν καὶ ἀπὸ πάρα πολλούς!

Τὸν ἕναν τὸν βρίσκεις. Ἔχει γραφεῖα, διεύθυνσι ἐργασίας, προσωπικό, νομικοὺς συμβούλους…  Καὶ ξέρεις ποὺ θὰ τὸν ἀναζητήσῃς! Ἀλλὰ ξέρεις ἐπίσης πώς δὲν ἔκλεισε καμμία ἐπιχείρησι. Ὅπως ξέρεις ἐπίσης πὼς καὶ παρασταστικά κόβει, καὶ φορολογεῖται, καὶ ἐλέγχεται.  (Δὲν ἐξετάζω τὶς ἄλλες ἀνομίες ποὺ ἀφοροῦν τυχοῦσες «φοροαπαλλαγές» του γιατί δὲν εἶναι τῆς παρούσης.)

Τοὺς ἄλλους ὅμως; Τοὺς πολλούς καὶ ἀνωνύμους;  Ποῦ θὰ τούς βρῇς; Δὲν;;;;….  Αὐτοὺς ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὸ κλείσιμο δεκάδων ἐπιχειρήσεων; Ποὺ καταληστεύουν συστηματικότατα τὰ δημόσια ταμεῖα; Ποὺ δὲν κόβουν ποὐθενά καὶ κανένα παραστατικό; Ποὺ δὲν ἔχουν γραφεῖα, διεύθυνσι, ὄνομα καὶ ταυτότητα;

Τί ἐπιλεκτική εὐσυνειδησία εἶναι αὐτή; Τί ἐπιλεκτική δράσις; Τί ἐπιλογή προβλημάτων; Νὰ χαρῶ ἐγῶ κάτι κινήματα ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ «σώσουν» τὸν λαό…

Ξέρετε κάτι; Τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ πρέπει πλέον ὅλοι μας νὰ φροντίσουμε, εἶναι τὸ πῶς θ καταφέρουμε ν σώσουμε τν λαό π τ δικά σας χέρια…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ ἀρχὲς τοῦ κινήματος, ποὺ ξεκίνησε γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παύσι τῶν συμβάσεων τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, μὲ εὕρισκαν σύμφωνη. Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἀνεκάλυψα πὼς τὸ κίνημα σὲ ἕνα μεγάλο του τμῆμα εἶναι καπελωμένο καὶ ἐλεγχόμενο. Ἐπίσης διαφωνῶ ἐν τελῶς μὲ ἄλλες δράσεις, διότι εἶναι παράλογες καὶ στοχεύουν στὴν κατάλυσι κοινωνικῶν δομῶν ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Ὄχι τῆς κυβερνήσεως. Τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. παραίτητος προϋπόθεσις γι ν μν βρεθομε μ λλου νόματος φεντικά ντός λίγου.

 

8 thoughts on “Πολίτες κατὰ τοῦ «δὲν πληρώνω»!

 1. δεν ξέρω αν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως όπως έγραφα προχθές στην ενότητα “σχόλιο τσι μέρας” θεωρώ αδιανόητο να μην αφήνεις κάποιον ελεύθερο να εκφραστεί -άκουσον, άκουσον- πληρώνοντας το εισιτήριό του.
  Οι Δεν Πληρώνω στέλνουν ένα σαφέστατο μήνυμα διαμαρτυρίας, όμως δίνουν ένα αισχρό παράδειγμα στη νεολαία :[

  • Οἱ «δέν πληρώνω» στέλνουν ἕνα μήνυμα τζάμπα.
   Στὸ Σύμπαν τὰ πάντα εὑρίσκονται ἐν ἀφθονίᾳ. Ἀλλὰ γιὰ τὰ πάντα πρέπει νὰ πληρώσῃς ἕνα τίμημα. Ἡ μὴ πληρωμή θεωρεῖται ὕβρις! Τὸ Τζάμπα θεωρεῖται καταστρατήγησις συμπαντικῶν νόμων.
   Ἐὰν μελετήσῃς φυσική, θὰ διαπιστώσῃς πὼς σὲ κάθε τί ὑπάρχει τίμημα.
   Ἐγὼ λοιπόν θεωρῶ πὼς τίμημα=σεβασμός στοὺς φυσικούς νόμους.

 2. Τα περί ρατσισμού των διαφόρων ”ελεύθερων σκοπευτών” στερούνται σαφέστατα σοβαρής ανάλυσης -ακόμα και κοινωνικής – και αποδεικνύονται από δήθεν φιλάνθρωπες ”άρες-μάρες-κουκουνάρες” έως και ανεστραμμένος φασισμός πρός τούς Έλληνες πολίτες ή υπηκόους.(αν κρίνω από τίς υπαίθριες μουσουλμανικές προσευχές, τίς Υπατίες κ.α φαιδρά κι επικίνδυνα)

  Όμως από μια λάθος θέση δεν αποδεικνύεται το καπέλωμα ενός κινήματος που εν τέλει είναι και εκείνο που πρώτο έδωσε πρακτική άρνηση και διέξοδο στον καναπέ.

  Επι πλέον η μη πληρωμή αστικών συγκοινωνιών ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ,κατά την γνώμη μου , αντισταθμίζει-σ΄ένα ελάχιστο βαθμό- τήν βίαιη , παράνομη κι άκρως αντισυνταγματική μείωση συντάξεων και μισθών γιά λόγους ιδιωτικών τραπεζών. Η Υβρις διαπράττεται από τήν πλευρά τής ΚυβερνοΤρόϊκας. Η άμυνα στην ύβρι μάλλον είναι υποχρέωση ”των ιθαγενών” αλλά και τών ιθαγενών, όσο και των μαθηματικώς σκεπτομένων.

  Ακόμα, ένα ακτιβίστικο κίνημα που περιορίζεται στήν οικονομική αντιπαράθεση με την χούντα της περιόδου (εύχομαι όχι εποχής)δεν είναι ούτε εύκολο , ούτε υποχρεωμένο ν΄αποκτήσει και έκφραση στα εθνικά θέματα, άρα δεν είναι λόγος να θεωρηθεί καπελωμένο επειδή δεν έχει κάνει -ακόμα- γνωστές πολιτικές θέσεις για τήν ΑΟΖ π.χ ή το πάντα επίκαιρο Κυπριακό. Άλλως τε το ΕΑΜ που έθετε θέματα αλλαγής πολιτεύματος διά δημοψηφίσματος απεδείχθη άριστα καπελωμένο από το ΚΚΕ!

  Ο κίνδυνος του καπελώματος είναι υπαρκτός σ΄ο,ποιαδήποτε κίνηση πολιτών. Στο συγκεκριμένο των διοδίων , μπορείς να κατονομάσεις από ποιούς πολιτικούς παράγοντες, κόμματα ή ακόμα και ΜΚΟ έχει επέλθει το καπέλωμα? Πρόσεχε , όχι ”απειλείται να” αλλά ”έχει συντελεσθεί”.

  Αν όχι , τότε ,διάβασα άλλη μιά ελλειπή ανάλυση χωρίς ατράνταχτα επιχειρήματα και με την οποία διαφωνώ.

 3. Εκανα τον κόπο -κυριολεκτώ- και διάβασα κι όλους τους παρεμβαλόμενους συνδέσμους σου.
  Θ¨απαντήσω όπως κάνω σ΄όσους μου λένε ότι ΄΄ενας κούκος δεν φέρνει την άνοιξ稨 ή σ΄όσους λένε ΄΄δεν γίνεται τίποτα έτσι΄΄. :

  Οταν εκτιμας ότι σέ έχουν ζώσει κατάσκοποι ή κάθεσαι στ΄αυγά σου ή κάνεις αντικατασκοπεία.
  Οπως κι αν είναι όταν τελειώσει η ανατροπή ή ή επανάσταση θα σού το ανακοινώσουμε κι εσένα να βάλεις την νότα σου στο σιωπητήριο.
  Εως τότε , εννοείται κι ό,τι λές για καπέλωμα ¨¨φωνή βοόντος εν τω ερήμω¨¨ στ΄αφτιά κάποιου που εννοεί τόν ρόλο του στα κινήματα και δεν νοιώθει ψύλλος που τόν καπελώνουν όποιοι θέλουν!

  Τα υπόλοιπα τα λέμε όποτε θές από κοντά, αν κάποια ώρα ξανακάνεις την τιμή στα κινήματα και τα παρακολουθήσεις εκ του συστάδιν κι όχι μονο μέσα από τίς σαχλοφυλάδες που κυκλοφορεί ο κάθε αργόσχολος ¨¨επαναστάτης΄΄ που ονειρεύεται να τα καπελώσει !

  • Καὶ πολύ καλά ἔκανες.
   Πιστεύω σὲ δρόμους διαφορετικούς Ἀργυρῶ.
   Πιστεύω ἐπίσης στὶς συμπαντικές ἰσορροπίες.
   Πιστεύω καὶ στὸ «ὅ,τι ἔλαβες-πληρώνεις».
   Τὴν κίνησι τῶν διοδίων τὴν ὑπεστήριξα πάρα πολύ. Ἀλλὰ ὄχι πλέον ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα.
   Εὑχαριστῶ πάντως καὶ γιὰ τὸν κόπο καὶ γιὰ τὸν χρόνο σου.
   Ξέρω πὼς εἶναι πολίτιμος καὶ τὸν σέβομαι.
   Ξέρεις κάτι ὅμως;
   Ἡ ἐπανασυνειδητοποίησις εἶναι καί ἀτομικό καὶ συλλογικό ἔργο. Μπορεῖ σαφῶς μέσα ἀπό τὴν ἀτομική πορεία του κάποιος νὰ φθάσῃ σὲ ὑψηλότατα ἐπίπεδα καὶ μέσα ἀπὸ συλλογικές πράξεις ἐπίσης.
   Ἀλλὰ δὲν δέχομαι νὰ δρῶ ἐγώ καὶ νὰ χαίρονται ἄλλοι.
   Πάντως, ὅταν τελειώσῃ ἡ ἀνατροπὴ μὴ μὲ ξεχάσετε παρακαλῶ.
   Δὲν θὰ τὸ ποῦνε στὶς εἰδήσεις ὅπως ξέρω.
   Νὰ μὲ ἐνημερώσετε γιὰ νὰ μὴν μείνω στὰ σκοτάδια μου.
   Καὶ παραμένω παρατηρητὴς κι ὄχι συμμέτοχος σὲ πράγματα ποὺ διαφωνῶ μαζί τους.
   Ἡ ἐπανάστασις, ὅταν γίνεται γιὰ τὴν ἐπανάστασι, δίχως συνοχὴ καὶ κοινοὺς στόχους, πολύ εὔκολα ὁδηγεῖται σὲ ὀκτωβριανὰ πρότυπα, ποὺ ὄμως δὲν μοῦ ταιριάζουν διόλου! Μᾶλλον μὲ τρομάζουν!
   Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸ μεγάλο ἅλμα ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε. Ὅσοι τὸ ἀντιλαμβάνονται.
   Ἡ ἐπανάστασις πολύ πιθανόν νὰ πρέπῃ νὰ ἀναβληθῇ πρὸ κειμένου νὰ εἶναι ἐπανάστασις κι ὄχι κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ ζοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Β. Ἀφρικῆς. Τὸ ὁποῖον φυσικά μόνον ἐπανάστασις δὲν εἶναι!
   Φιλονόη.

 4. άρα δεν είναι λόγος να θεωρηθεί καπελωμένο επειδή δεν έχει κάνει -ακόμα- γνωστές πολιτικές θέσεις για τήν ΑΟΖ π.χ ή το πάντα επίκαιρο Κυπριακό ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΛΑΘΟΣ `Η ΑΒΛΕΨΙΑ. ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΩΚΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΤΗΚΕ . ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ “ΚΙΝΗΜΑ” .

Leave a Reply