Ἐπισκευὴ ἢ μπάλωμα;

Ἐπισκευὴ ἢ μπάλωμα;Μία καθίζησις στὸν Πλατανιᾶ Χανίων ἔγινε ἀφορμὴ γιὰ …ἔργα μπαλώματος! 

Ἔσπευσαν οἱ ἁρμόδιοι (ὀρθῶς) νὰ μπαλώσουν τὸ …κενόν! Ἐρευνοῦν ταὐτοχρόνως τὰ αἴτια….

 

 

(ἀπὸ Χανιώτικα νέα ἡ πληροφορία)

Ἀλλά, ὅταν κάτι ὑποχωρῇ, μήπως μᾶς δίδει τὸ μήνυμα πὼς ἀπὸ πίσω του ὑπάρχει κάτι ποὺ εἶναι ἁπλῶς ….κενό;

Πέραν τῶν μελετῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ στηθοῦν πάσῃς φύσεως ὑποδομές, ἀπὸ κτίρια, δρόμους ἔως ἀκόμη καὶ …ἄλση, μήπως ἐπὶ τέλους θὰ πρέπῃ νὰ ξεκινήσουμε ὡς κοινωνία νὰ ἀναζητοῦμε κάπως ….βαθύτερα τὰ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν; Δῆλα δή τά αἴτια;

Τί ἐννοῶ;

Ἐν τάξει, νὰ γίνουν μελέτες  πρὸ κειμένου νὰ στήσουμε κάτι σὲ ὑγιεῖς βάσεις! Ὅταν ὅμως ἡ φύσις μᾶς «δίδει κάποιο μήνυμα», ἀπὸ τὸ νὰ παραμένουμε μόνον σὲ ὅσα φαίνονται (καὶ μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε) μήπως νὰ στρωνόμασταν κάτω γιὰ νὰ ἀναζητήσουμε τους πραγματικοὺς λόγους ὑπάρξεως τέτοιων φαινομένων; 

Μία καθίζησις εἶναι κάτι συχνό πλεόν. Γιατί ὅμως εἶναι ὅλο καὶ συχνότερον; Γιατί νὰ συμβαίνῃ; Τί τὴν προκαλεῖ;

Πέραν τῆς πιθανῆς σαθρότητος κάποιων ἐδαφῶν, μήπως ὑπάρχῃ καὶ κάτι ἄλλο; Μήπως πίσω ἀπὸ τὴν σαθρότητα πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουμε κι ἄλλες πληροφορίες; Μήπως δὲν εἶναι μόνον αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε;

Δὲν ξέρω… Ἀναρωτιέμαι..

Φιλονόη.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply