Ἡ ἔπαρσις καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη.

Μέ αὐτόν δέν μεγαλώσαμε;

Μέ αὐτόν δέν μεγαλώσαμε;

Σήμερα δὲν θὰ χρησιμοποιήσω λεξικά. 

Σήμερα θὰ παραμείνω στὶς γενικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχουμε γιὰ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις. 

Ἔπαρσις: κάτι ἀρνητικό, κάτι ἀπεχθές ὡς στάσι ζωῆς. (Ἐπί=ἄρω, ἄρσις, ὁ ἀνεβασμένος ὑψηλά. Ἴσως κι ὁ καλαμοκαβαλημένος.) Ἐπαρμένος, αὐτὸς ποὺ μιλᾶ καὶ συμπεριφέρεται μὲ ἔπαρσι. 

Ἀντίθετος λέξις ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ ὁ ταπεινόφρων. 

Τί ἀκριβῶς ὅμως σημαίνει τό νά εἶναι κάποιος ταπεινός; Μήπως τό νά ἀντιμετωπίζῃ τόν ἑαυτόν του ὡς ….τίποτα;

Προσωπική μου ἄποψις:

Καὶ τὰ δύο ἀπέχουν ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο. Δὲν ἐκφράζουν αὐτὸ ποὺ πράγματι χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος. 

Ἡ κάθε θρησκευτικὴ θεώρησις ἀξιώνει ἀπὸ τοὺς πιστούς της νὰ παραμένουν ταπεινοί.  Μικροί. Τιποτένιοι. 

Ἡ Φύσις ὅμως ἔχει ἄλλην ἄποψι. 

Ἔχει τοποθετήσει τὰ πάντα, πολὺ σοφά, στὴν σωστή τους θέσι καὶ διάστασι. 

Τί σημαίνει αὐτό;

Δὲν εἶδα κάποιον λέοντα ταπεινόφρονα. Οὔτα κάποιον ἀετό. Γιατί πρέπει νά βλέπω ἀνθρώπους;

Θεωρῶ πὼς ὁ ἄνθρωπος πρέπει καὶ ὀφείλει νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰ θετικά του στοιχεῖα. Νὰ τὰ ἀναδεικνύῃ καὶ νὰ τὰ προβάλλῃ. Νὰ τὰ μοιράζεται μὲ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ τὰ κρατᾶ διαρκῶς στὴν ἐπιφάνεια. 

Αὐτὴ ὅμως ἡ συμπεριφορά, ἀπὸ κάποιον ταπεινόφρονες, κρίνεται ὡς ἐπαρμένη. Ξέρω τί σᾶς λέω. 

Γιατί συμβαίνει; 

Μ διότι χουμε μάθει ν κρύβουμε τ καλά μας, τς δυνατότητές μας, τς κανότητήες μας κα τ ταλέντα μας. χουμε μάθει, ν κα πάντα χουμε ντίληψι, ν προσβάλλουμε τν νοημοσύνη μας τν δια. Ν φτύνουμε τν αυτόν μας κα τ θετικά μας. 

Δύσκολο ν ντιληφθομε τν διαφορ το παρμένου π τν σορροπημένο. Ο περισσότεροι γύρω μας ντιλαμβάνονται ς ρθ κα κοινωνικς ποδεκτ συμπεριφορά ατν το ταπεινο. Στ μάτια μως το ταπεινο σορροπημένος χαρακτηρίζεται ς παρμένος. 

Μεγάλη δυστυχία ν μν γνωρίζουμε τν γλώσσα μας. Κι κόμη μεγαλύτερη δυστυχία ν μν γνωρίζουμε τν Φύσι μας. 


Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply