Μία ξεχασμένη ἐπέτειος.

Μία ξεχασμένη ἐπέτειος.
Σήμερα ἔχουμε νὰ τιμήσουμε μίαν ξεχωριστὴ ἡμέρα.

Μίαν ἡμέρα ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου ἔδωσε τὸ παρόν, ἀλλὰ ὅπως πάντα ἀγνοήθηκε.

Μία ἡμέρα σταθμό, γιὰ τὴν ὁποίαν ἐλάχιστα γράφονται ἢ λέγονται.

Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα πλέον τείνουν νὰ κλείσουν κάποιους κύκλους, καλὸ εἶναι καὶ νὰ θυμόμαστε καὶ νὰ τιμοῦμε καὶ νὰ κρατᾶμε ζωντανοὺς τοὺς ἀγῶνες στὴν μνήμη. 

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Μία ξεχασμένη ἐπέτειος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία ξεχασμένη ἐπέτειος. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply