Δωρεὰν διαδικτυακὰ μαθήματα καὶ στὸ ΜΙΤ.

MITx, η νέα πρωτοβουλία online μάθησης του MIT

Αὐτὸ ποὺ ἔχουν ξεκινήσει διάφορα Πανεπιστήμια ἀνὰ τὸν κόσμο θεωρῶ πὼς εἶναι ὅ,τι καλλίτερο γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν ἐπὶ πλέον γνώσεις, δίχως ὅμως νὰ διαθέτουν τὰ ἀπαιτούμενα χρήματα. 

Εἶναι μία θαυμασία ἰδέα ποὺ καλὸ θὰ ἦταν νὰ υἱοθετοῦσαν ὅλα τὰ ἱδρύματα. Ὅπως ἐπίσης θὰ ἦταν ἀκόμη καλλίτερο νὰ προσέφεραν κι ἐπὶ πλέον δυνατότητες, πέραν τῶν σπουδῶν στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες.

συνέχεια

σχετικὰ θέματα:
(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply