Ἰσπανοὶ ὑπὸ διωγμόν!

Τὸ νὰ γράφω καὶ νὰ ξαναγράφω γιὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως στὴν Εὐρώπη, καὶ ἰδιαιτέρως στὴν χώρα μας, ἔχει γιὰ κάποιους καταντήσει γραφικό. 
Μάλλιστα, τὸν τελευταῖον καιρό, ἄλλοτε διότι μᾶς προλαμβάνει ἡ εἰδησεογραφία, ἄλλοτε γιατὶ τὰ «βήματά» μας  κολλοῦν καὶ ξεκολλοῦν, περισσότερο ἀσχολούμαστε μὲ ἐμᾶς παρὰ μὲ τὸν κόσμο γύρω μας.
Ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις ὅμως καλὰ κρατεῖ. 
Ἡ Εὐρώπη βογγᾶ! 

Συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply