Πολιτικοί…..κρατούμενοι

 

Τελικῶς, οἱ πιό ἄχρηστοι μερίδα πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι οἱ πολιτικοί. Ἄχρηστοι. Ἐντελῶς.

Δέν χρησιμεύουν σέ τίποτα καί ὅσο περνᾶ ὁ καιρός ὅλο καί λιγοστεύουν οἱ ἐργασίες τίς ὁποῖες καλοῦνται νά κάνουν.

Τά ἔδωσαν ὅλα στούς ξένους νταβατζῆδες. Πρωθυπουργιλίκια, ὑπουργιλίκια, οἰκονομική πολιτική, ἀμυντική πολιτική, ἐθνική πολιτική καί γενικῶς κάθε εἴδους πολιτική.

Ἤδη πληρώνουμε ἕναν ὁλόκληρο συρφετό ἀπό ξένους οἱ ὁποῖοι μᾶς μπαστακώθηκαν καί δέν βλέπω νά φεύγουν εἰς τόν αἰῶνα τόν ἀπαντα.

Τούτους ἐδῶ – τούς πολιτικούς μας, ντε – γιατί νά τούς ψηφίζουμε καί γιατί νά τούς πληρώνουμε ἀφοῦ δέν ἔχουμε χρήματα, κιόλας. Εἶναι καί ἀνοικονόμητοι.

Προτείνω νά τούς μαζέψουμε καί νά τούς στείλουμε, στήν Μακρόνησο, στήν Γυᾶρο, στόν Ἄη Στράτη. Ὑπάρχουν οἱ ἐγκαταστάσεις, ὑποθέτω. Θά τίς ἀνακαινίσουμε λίγο καί ἕτοιμες. Μιά χαρά. 

Πολιτικοί……κρατούμενοι!

Θά τούς βάλουμε νά δουλεύουν. Νά μάθουν τί θά πῇ ἐργασία καί χαρά. Ὑπάρχει καί θάλασσα γιά ὅσους ἀσχολοῦνται μέ κανό καί τά τοιαῦτα….

Ἐπίσης, θά ἐλευθερωθοῦν καί οἱ χιλιάδες ἀστυνομικοί πού τούς φρουροῦν μή τύχει καί παραπατήσουν καί πέσουν, γιά νά προστατεύουν αὐτούς πού ἔχουν ὁρκιστεῖ νά προστατεύουν, δηλαδή ἐμᾶς.

Νά ἀφήσουμε καί τούς ἐπιτρόπους στήν ἡσυχία τους νά κάνουν τήν δουλειά τους.


 

Τραγουδάκι ἀφιερωμένο στούς πουλημένους κηφῆνες πού δέν κυβερνοῦν, πλέον!

Μινώταυρος

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply