Αἰωρούμενα ἀντικείμενα;

Ναί, γιατί ὄχι;
Βέβαια, αὐτὸ ποὺ  θὰ δεῖτε εἶναι κάπως ἁπλό!
Ὑπάρχουν ἤδη ἄλλα ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας ποὺ θὰ μᾶς κάνουν νὰ τρίβουμε τὰ μάτια μας!
Ὄχι γιατὶ δὲν ὑπάρχει λογικὴ ἐξήγησις, ἀλλὰ γιατὶ ἐμεῖς δὲν θὰ διεαθέττουμε τὶς  ἀπαραίτητες γνώσεις πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε αὐτὰ ποὺ θὰ βλέπουμε.

Συνέχεια

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply