Βίασαν περισσότερα ἀπὸ 630 κορίτσια!

Άλήθεια, τί ποινή θά τούς ἄξιζε;
Μόνον βιασμός;
Τίποτα περισσότερον;
Εὑνουχισμός ἴσως; Εὐνουχισμός μετά βιασμοῦ;
Μήπως καί κάτι ἀκόμη;
Διότι ὅσο τὸ σκέπτομαι, τόσο τρελλαίνομαι!
Συνέχεια

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply