Ποιό δίκαιον θά μποροῦσε νά ἀπονείμῃ ἡ Χάγη, ὅταν νομιμοποιῇ τούς παιδοφίλους;


Ποιό δίκαιον θά μποροῦσε νά ἀπονείμῃ ἡ Χάγη, ὅταν νομιμοποιῇ τούς παιδοφίλους; Τὸ κόμμα τῶν παιδοφίλων δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ!

Ἀλλὰ ὄχι μόνον ὑπάρχει, μὰ  νομιμοποιεῖται κι ἀπὸ τὴν Χάγη.

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό σέ ἁπλᾶ Ἑλληνικά;

Μήπως πώς κάθε ἀπόφασις τῆς Χάγης θά πρέπῃ νά τεθῇ ὑπό ἀμφισβήτησιν; 

Μήπως τελικῶς ὅλο αὐτό τό σκηνικόν, γιὰ τὸ τάχα μου ἀνώτατον αὐτὸ δικαστήριον, ἔχει στηθεῖ ὥς «παρηγοριά στόν ἄρρωστον»; 

Μήπως βαυκαλιζόμαστε γιά νά μήν ἁρπάξουμε τά ὅπλα;

Εἶναι λογική αὐτή νά νομιμοποιεῖται κάτι πού καταπατᾶ βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Δῆλα δή, τί κρίσιν ἔχει ἕνα παιδί 12 ἐτῶν; Μπορεῖ ἕνα παιδί σέ αὐτήν τήν ἡλικία νά ἐπιλέξῃ μέ καθαρά κριτήρια ἐρωτικόν σύντροφον; Ἤ μήπως συζητᾶμε ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟΥΣ!!!!

Δὲν ξέρω, πάντως γιὰ ἐμέναν ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγυράκι, συνυπολογίζοντας φυσικὰ καὶ τὴν πρόσφατον ἀπόφασιν τῆς Χάγης ὑπὲρ τῶν Γερμανῶν, (κι ὄχι μόνον…) μὲ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ παράστασις καλὰ κρατεῖ. 

Ἀκόμη καὶ τὰ περὶ ἀποδοχῆς τῆς μηνύσεως κατὰ GAP, μὲ παραπέμπουν στὸ γεγονὸς πὼς τώρα τὸ GAPατο τοὺς ἔκανε τὴν δουλειά τους καὶ πρέπει νὰ τὸν στρώσουν κάτω γιὰ νὰ παίξῃ ἄλλον ῥόλο, αὐτὸν τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου. (Ὁ ὁποῖος ῥόλος θὰ ἀλλάξῃ πάλι, κατὰ τὸ δοκοῦν, ὅταν ἀπαιτηθῇ…)

Ἐν ὁλίγοις, δὲν περιμένω τίποτα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐγκαθέτους ποὺ μᾶς τὸ παίζουν δικαιοσύνη. Ἀντιθέτως μάλλιστα!

Θεωρῶ πὼς ἡ παγίδα τῆς τυφλῆς δικαιοσύνης  μᾶς ἔχει στριμώξει ὅλους στὶς δαγκᾶνες της καὶ μᾶς ἐμπαίζει κανονικότατα. Ἁπλῶς γιὰ νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι μας, θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς τὸ ἀποδείξουν μὲ κάτι ποὺ θὰ μᾶς πονέσῃ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!!! Ὅπως τὸ παραπάνω! Ὅπως ἡ νομιμοποίησις τῆς παιδοφιλίας!

Σκεφτεῖτε το…

Υ.Γ.1. Δὲν περίμενα τίποτα καλλίτερον. Δὲν θὰ μπορούσαμε διόλου νὰ περιμένουμε κάτι καλλίτερον, ἀπὸ μίαν κοινωνία ποὺ νομιμοποιεῖ τὴν ἀδικία. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀπὸ μίαν δικαιοσύνη ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τὸν ἐκάστοτε ἐξουσιαστή. Ἁπλῶς μᾶς ξενίζει ἴσως τὸ γεγονὸς πὼς, τύποις τοὐλάχιστον, πρόκειται γιὰ δικαιοσύνη. 

Υ.Γ.2. Ἐὰν κάποιος ἀναφέρῃ τὴν λέξιν ΥΒΡΙΣ, θὰ ΟΥΡΛΙΑΞΩ!!!!!!!!!

Υ.Γ.3. Ἐν ὁλίγοις, αὐτὸς ὁ δικαστὴς ποὺ ἔβγαλε αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν, δὲν ἔχει κανένα θέμα νὰ τοῦ βιάσουν τὴν 12χρονη κόρη του! Τὸ θεωρεῖ νόμιμον καὶ ἠθικόν! Τί λέτε; Βοηθᾶμε λίγο; 

Υ.Γ.4. Αὐτό τό δικαστήριον θά κρίνῃ τά Ἑλληνοτουρκικά;Χά!

 

Υ.Γ.5. Ναί, ἀφορᾷ στὸ τοπικὸν δικαστήριον… Ἐ καί; Αὐτό ἀλλάζει κάτι;  Δέν καταδεικνύει τό ἦθος τῶν Ὁλλανδῶν σέ ὅλην αὐτήν τήν ἱστορία; Καί τό διεθνές ποιός τό ἐπανδρώνει; 

Υ.Γ.6. Ὥρα νὰ δημιουργήσουν καὶ κόμμα νεκροφίλων. Πολὺ τὸ καθυστέρησαν. 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ !ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΚΑΘΕΚΤΗ !

Νομιμοποίηση του Κόμματος των Παιδοφίλων (PNVD)

από το Τοπικό Δικαστήριο της Χάγης

Μετά την απόφαση του Τοπικού Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία βασιζόμενη στην ελευθερία της έκφρασης, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν απαγόρευσε την ίδρυσή του, η Ολλανδική Κυβέρνηση αναγνώρισε και επίσημα το νεοϊδρυθέν Κόμμα των Παιδοφίλων (PNVD).

Σε αυτή την περίπτωση η ελευθερία της έκφρασης λειτούργησε εναντίον των δικαιωμάτων των παιδιών.

Βασικοί στόχοι του κόμματος είναι:

 – Η νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών

 – Η νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση

Επίσης, κάθε νομοθεσία, που απαγορεύει την σεξουαλική επαφή μεταξύ ανθρώπων και ζώων, τους βρίσκει ρητά αντίθετους.

Κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο οφείλει να αντιταχθεί στην νομιμοποίηση αυτού του πολιτικού κόμματος.

Η Φινλανδία, έχοντας την Προεδρία της Ε.Ε. πρόκειται να αιτηθεί την καταστολή της δράσης του Κόμματος των Παιδοφίλων στην Ολλανδία. Η αίτηση από την Πρωθυπουργό της Φινλανδίας κα. θα παραδοθεί στον Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Franco Frattini, Αρμόδιο για Εσωτερικές Υποθέσεις, στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Στα πλαίσια Ατυπης Συνάντησης μεταξύ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ε.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε 20-22 Σεπτεμβρίου στην πόλη Tampere, οι Φιλανδοί πολίτες παρέδωσαν τις πρώτες υπογραφές στην Υπουργό Δικαιοσύνης της χώρα τους.

Όσο περισσότεροι σε ολόκληρο τον κόσμο συνυπογράψουμε το αίτημα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ισχύς του!

Για το λόγο αυτό προωθείστε το μήνυμα αυτό και σε άλλους για να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές.

Όλα τα στοιχεία θα αποσταλούν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην αρμόδια Επιτροπή Συλλογής Υπογραφών

(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.adressit.com/pedonkielto )

mailto:[email protected]   subject=Psifos diamartirias kata toy kommatos paidofilon (PNVD) (πηγή)

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply